29. april 2014

Store ændringer efter sommerferien

Der venter eleverne mange nyskabelser, når de møder op i skolen efter sommerferien. Blandt andet vil de møde en skole, der kun sjældent er delt op i små bidder på 45 minutter.

De danske skolechefer er i en rundspørge gennemført af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner blevet bedt om at komme med eksempler på de største nyskabelser, som eleverne kan se frem til efter sommerferien.

Blandt svarene er, at børnene vil møde en skole, der kun sjældent er delt op i små bidder på 45 minutter. Og der vil være flere skiftende aktiviteter, flere samarbejdsparter udefra, mere fordybelse og mere bevægelse.
 
"Der er mange nyskabelser: Fx en kulturel rygsæk for alle elever med indhold for hver årgang, således at eleverne igennem ni år møder alle kunstarterne", siger skolechef Tonni Leicht Jørgensen, Faaborg-Midtfyn Kommune, til Danske Kommuner.

Kommunerne er godt rustet

I Syddjurs fremhæver skolechef Marit Aasland den understøttende undervisning med inddragelse af pædagoger i undervisningen hele vejen op igennem skoleforløbet. 
 
"Vi har indtil nu gode erfaringer med pædagog-lærersamarbejdet i 0. til 3. klasse, men forventer os meget af udvidet samarbejde på alle klassetrin," siger Marit Aasland.
 
20 procent af skolecheferne vurderer, at deres kommune er ”meget godt” rustet til reformens start. 77 procent vurderer, at de er ”godt” rustet. De sidste tre procent svarer ”ved ikke”.

Læs mere om undersøgelsen blandt de danske skoleledere i denne uges udgave af Nyhedsmagasinet Danske Kommuner - eller her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se artikel i Danske Kommuner: Liv på skolen fra syv til sytten