28. april 2014

Sagsbehandlere og ledere skal tale bedre sammen

Ledere og sagsbehandlere skal blive bedre til at kommunikere med hinanden, lød det fra professor til KL's ledernetværksmøde i Odense.

Spørger man professor Vibeke Lehman, er god kommunikation en vigtig del af god sagsbehandling. Det blev gjort klart til mandagens opstartskonference for et nyt ledernetværk for kommunale chefer og ledere på området for udsatte børn og unge. 

Her talte professor Vibeke Lehmann fra Aarhus Universitet om, hvordan kommunerne sikrer god sagsbehandling, og hvad det betyder for arbejdet med udsatte børn og unge.

”Fælles sprog og fælles procedurer skaber en fælles faglighed blandt sagsbehandlere, og det giver en åbenhed og en gennemsigtighed, der er nødvendig for, at man undgår fejl,” forklarede Vibeke Lehmann.

Og det fælles sprog og procedurer er vigtige både for sagsbehandlerne imellem, men også når sagsbehandlere taler med deres leder, forklarede Vibeke Lehmann.

På konferencen gjorde hun også landets kommunale ledere opmærksomme på, at dårlig kommunikation i mange tilfælde kan resultere i, at en anbringelse af et barn ikke bliver succesfuld:

”Der er for mange sammenbrud i anbringelserne. Og det skyldes oftest, at udredningen simpelthen ikke har været god nok. Det kan jo være, at en plejefamilie slet ikke passer sammen med deres plejebarn,” forklarede Vibeke Lehmann.

Borgere taler ikke sagsbehandling

Vibeke Lehmann fortalte desuden, at undersøgelser blandt andet viser, at udsatte børn og forældre ofte ikke forstår formålet med den støtte, de får.

Undersøgelser viser også, at børnene ofte føler, at de fagpersoner, de er i kontakt med, ikke taler ordentligt sammen.

”Børnene bliver frustrerede over at skulle fortælle deres historie igen og igen til nye sagsbehandlere. De føler slet ikke, at sagsbehandlerne taler sammen, og derfor kan de få et slags professionelt forhold til deres historie, fordi de skal redegøre for den igen og igen,” sagde Vibeke Lehmann.

Dermed risikerer sagsbehandleren, at børn og forældre ikke fortæller alle aspekter af deres problemer, eller at de helt glemmer at fortælle, hvis der er sket en udvikling, siden de sidst talte med en sagsbehandler.

Læs mere om ledernetværket her 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Nyt ledernetværk skal hjælpe børn og unge

  • LINK

    Esbjerg: Nu har vi fået styr på børne- og ungesager