22. april 2014

Regeringen vil skære i succesfuld ungevejledning

Trods succes og stik i mod løfter til EU planlægger regeringen med erhvervsuddannelsesreformen at nedlægge store dele af den kommunale uddannelsesvejledning for de 15 til 17-årige. Det bør være en ommer, siger Jens Chr. Gjesing fra KL's Internationale udvalg.

Finanskrisen har kradset og efterladt sig dybe spor. Unge over hele Europa står i kø for at få job, men i modsætning til de fleste andre lande, har Danmark formået at holde ungdomsarbejdsløsheden på et minimum. Blandt andet takket været den kommunale uddannelsesvejledning, UU-vejledningen.

Men med regerings erhvervsuddannelsesreform bliver der skåret i UU-vejledningen og det er særdeles problematisk, lyder det fra Jens Christian Gjesing (S), 2. viceborgmester i Haderslev og medlem af KL’s Internationale udvalg.

”Ungdommens Uddannelsesvejledning har været en stor succes. Når vi sammenligner Danmark med andre EU-medlemslande, så har Danmark været gode til at få unge i uddannelse. Uddannelse sikrer, at de unge får en fremtid og ikke går rundt og er arbejdsløse. Derfor er det vanskeligt for mig at forstå, at regeringen nu vil skære i uddannelsesvejledningen,” siger Jens Christian Gjesing.

Fælles europæisk mål

Sidste år besluttede EU-landenes beskæftigelsesministre, at unge ledige skal sikres hjælp senest fire måneder efter, at de har mistet deres job; den såkaldte ungegaranti. Ordningen bliver nu evalueret, efter at regeringen tidligere på måneden skulle melde tilbage til Europa-Kommissionen, om ordningen er en succes

I den anledning deltog præsidenten for Europa-Kommissionen, José Manuel Durão Barroso, i en jobkonference i Bruxelles den 8. april. Her var ungdomsarbejdsløshed det store tema. 

”Virkeligheden er, at ungdomsarbejdsløshed har nået alarmerende højder, dette er et spild af menneskelige ressourcer og talent, som Europa simpelthen ikke har råd til,” sagde José Manuel Durão Barroso til konferencen.

Går imod sund fornuft

Derfor undrer det også Jens Christian Gjesing, at regeringen nu vælger at skære i den kommunale uddannelsesvejledning.

”Regeringen skal nu afrapportere til Kommissionen, at den kommunale uddannelsesvejledning er en succes. Samtidig vælger regeringen at nedlægge store dele af vejledningen. Det går imod alt sund fornuft,” siger Jens Christian Gjesing.

Europa-Kommissionen vil nu nøje gennemgå alle EU-medlemslandenes rapporter om implementeringen af ungegarantien, hvor der vil være særlig fokus på ungdomsbeskæftigelse.

Fakta

Med den forestående reform af erhvervsuddannelserne har et flertal i folketinget vedtaget besparelser på den kommunale ungevejledning på 236 millioner årligt.