01. april 2014

Rådmand vil omorganisere Teknik og Miljø

Rådmand Kristian Würtz, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune har fremlagt et forslag til ny organisering af Teknik og Miljø.

Organiseringen skal ændres for at understøtte en bæredygtig vækst i Aarhus og for at bidrage til, at Aarhus bliver en endnu bedre by at bo, arbejde og leve i. Det oplyser kommunen i en pressemeddelelse.

”Vores muligheder for at gøre det ret meget bedre med den nuværende organisering er udtømte. Vi er dygtige hver især, men vi kan gør det endnu bedre, hvis vi får faglighederne og funktionerne til at spille stærkere sammen,” siger Kristian Würtz i pressemeddelelsen.

I forslaget til organisering er der blandt andet sat fokus på: Bæredygtig byudvikling, bedre mobilitet, en god betjening af erhvervslivet og at anlæg og drift skal være kendetegnet ved høj kvalitet og effektivitet.  

Det er tanken at en ny organisering i Teknik og Miljø, at Aarhus bevarer og udbygger sin position som attraktiv by, der håndterer byens vækst på en bæredygtig måde.