03. april 2014

Partnerskab skubber på for mere vedvarende energi

Partnerskabet ”Omstilling af energien i kommunerne” mødtes den 1. april 2014 til seminar hos Energinet.dk, hvor der blev delt erfaringer og var enighed om, at tiden skal bruges på at øve sig i at arbejde på tværs frem for at opfinde dybe tallerkener.

Partnerskabet ”Omstilling af energien i kommunerne” består af 14 projekter, som har modtaget statslige puljemidler til strategisk energiplanlægning.

På seminaret var partnerskabet bredt repræsenteret af universiteter, energiforsyninger, private rådgivere, regioner og kommuner. Alle bidrog med viden og synspunkter fra deres udgangspunkt – og det var klart, at det, at samle energiaktørerne, deres viden og deres agendaer, er det, der skal til, hvis vi for alvor vil sætte gang i omstillingen til vedvarende energi.

Energinet.dk tilbød at stille sparring og ekspertise til rådighed for kommunerne.

”For os er det vigtigt og inspirerende, hvilke løsninger kommunerne udvikler og spiller ind med. Dem skal vi have til at spille sammen med det overordnede energisystem,” siger Jørgen Krarup fra Energinet.dk, der om nogen er interesserede i, at Danmark med stigende el-produktion fra vindmøller og solceller får skabt et fleksibelt energisystem.

En række veje

Energistyrelsen præsenterede kommunerne for bud på veje frem mod det fosssilfrie samfund i 2050, og her viser der sig ikke én, men en række veje, som kræver kloge politiske valg. Pilen peger blandet andet på øget elektrificering og mere vindkraft.

Efter påske kommer Energistyrelsen med en række nationale analyser, som forhåbentlig kan være med til at vise en tydeligere retning for den kommunale energiplanlægning og de lokale investeringer. Det handler om, at fx kraftvarmeværker, som skal træffe beslutninger om nye investeringer, har behov for pejlemærker for, hvad der skal til for at vi når de nationale mål om en energiforsyning fri for fossile brændsler i 2050.

På seminaret gennemførte deltagerne en alternativ bordrunde, nemlig en energifestival. Her var formålet, at alle projektlederne præsenterede én særlig vinkel på deres projekt for et udsnit af deltagerne. Alle præsentationerne blev optaget – og er tilgængelige her.