02. april 2014

Overskud hjælper skolereform og inklusion på vej

Magistratsafdelingen for Børn og Unge i Aarhus investerer regnskabsoverskud i folkeskolereform, inklusion og flere består folkeskolens afgangsprøver.

Et overskud i regnskabet betyder, at Børn og Unge investerer i blandt andet folkeskolereformen, inklusion og efteruddannelse. Det oplyser Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

”Jeg er meget tilfreds med, at budgetterne bliver holdt, det giver ro og stabilitet for medarbejdere og ledere," siger Bünyamin Simsek, rådmand for Børn og Unge og fortsætter:

"Samtidig glæder jeg mig over, at vi i samarbejde med de faglige organisationer kan gøre en ekstra indsats for at løfte medarbejdernes kompetencer, for inklusion og for at give endnu flere elever en god afgangsprøve. Det er indsatser, som rækker ind i fremtiden.”

En bred vifte af investeringer

Børn og Unges budget i 2013 var 4,177 mia. kr. Regnskabet udløser et overskud på 108 mio. kr. på den samlede drift, svarende til 2,6 procent. Overskuddet er blandt udtryk for tidsforskydninger i projekter og kompetenceudvikling, mindreforbrug på bygningsdrift, et overskud på it-afregning og opsparing som følge af forårets lockout af lærerne.

Af overskuddet bruges 16 mio. på kompetenceløft af skolernes medarbejdere i forbindelse med skolereformen, vikardækning i forbindelse med efteruddannelse, videreførelse af indsatsen ”Fællesskaber for alle”, der styrker medarbejdernes indsats med inklusion. Derudover investeres der 10 millioner kroner i at sikre flere unge får en bestået afgangsprøve fra folkeskolen.

Tilfredshed med overskud

Børn og Unges øverste samarbejdsorgan, HMU (HovedMedUdvalg) er blevet orienteret om et overskud i regnskabet.

Både hos Aarhus Skolelederforening og Århus Lærerforening, som er repræsenteret i HMU, udtrykker tilfredshed med brugen af overskuddet.

”Regnskabet giver mulighed for, at vi kan styrke de faglige kompetencer indenfor blandt andet klasserumsledelse og inklusion. Det er der brug for i de kommende år. Samtidig er der så at sige lidt penge på kistebunden, som lokalt kan understøtte skolereformen og medarbejdernes forhold,” siger Jesper Weber Skorstengaard, lokal lærerformand og medlem af HMU.