16. april 2014

Opfindsomme kommuner kan hente milliarder fra EU-kassen

EU har øremærket 530 milliarder kroner til en kæmpe pulje, som de danske kommuner nu kan søge. Pengene skal gå til forskning og innovation, og flere kommuner har allerede ansøgt.

Europa-Kommissionen lancerede sidste år støtteprogrammet Horizon 2020, som skal bidrage til at skabe vækst og beskæftigelse i Europa gennem forskning og innovation.

Ansøgningerne for EU-støtte er skudt i gang, og flere kommuner har allerede indsendt projektansøgninger til EU.

Velfærdsteknologi og lokal vækst

Kommunernes større mulighed for at få støtte til innovation og forskning skaber mulighed for vækst og jobs i de lokale områder. Det understreger Jens Christian Gjesing (S), 2. viceborgmester i Haderslev Kommune og medlem af KL's Internationale Udvalg.

”At flere kommuner kan søge en større del af støtteprogrammet, kan betyde vækst og beskæftigelse i de lokale områder. Udover de økonomiske gevinster ved Horizon 2020 så vil innovation og forskning i kommunerne også betyde øget velfærd; især hvis der udvikles ny velfærdsteknologi,” siger Jens Christian Gjesing.

Fuld fart på eldrevne færger til Ærø

Ærø er én af de kommuner, der allerede har søgt om midler fra det enorme forskningsprogram.

Kommunen har planer om at udvikle eldrevne færger og har derfor ansøgt om EU-støtte fra en af de mange programmer under Horizon 2020.

Kommunale kerneområder i fokus

Årsagen til, at flere kommuner kan søge støtte, skyldes, at Horizon 2020 støtter innovation i den offentlige sektor samt løsninger til samfundsmæssige udfordringer. Flere af de udfordringer, som Horizon 2020 prioriterer, berører mange af kommunernes kerneområder som fx miljø eller sundhed i den aldrende befolkning. Dermed giver Horizon 2020 en større mulighed for danske kommuner for at søge tilskud til projekter, som kan styrke innovation i kommunerne.

”En af Danmarks store fordele er, at vi er innovative og kan skabe smarte løsninger – også på velfærdsområdet. Derfor bør der være gode muligheder for, at de danske kommuner kan få fat på nogle af de mange midler, der er i Horizon 2020,” siger Jens Christian Gjesing.

Fuld finansiering

En anden fordel ved Horizon 2020 er, at kommunerne kan få dækket alle projektomkostninger. Modsat sin forgænger, EU’s 7. forskningsprogram 'FP7', kan non-profit organisationer, herunder kommuner og regioner, få dækket sine udgifter 100 procent. Horizon 2020 giver yderligere et mindre tilskud til de faste omkostninger, som fx administrerende omkostninger, kontor artikler eller lignende.

Fakta

Horizon 2020 er EU’s nye støtteprogram for forskning og innovation for perioden 2014-2020. Det erstatter forskningsprogrammet FP7. Programmet er udarbejdet i overensstemmelse med Europa 2020 strategien, hvis formål er at skabe en økonomi, der er intelligent, bæredygtig og inkluderende.

Støtteprogrammet består af en samlet pulje på ca. 530 mia. kroner og er opdelt i tre søjler, som tilsammen udgør programmets målsætninger. Søjlerne går under navnene: Videnskabelig topkvalitet, Industriel lederskab og Samfundsmæssige udfordringer.

Modsat sin forgænger, FP7, er lokale og regionale myndigheder tiltænkt en større rolle i Horizon 2020. Det er specielt i søjlen ”Samfundsmæssige udfordringer”, hvor kommuner kan søge EU-støtte.

En del af implementeringen af Horizon 2020 består af internationale partnerskaber, hvilket vil sige, at støtte kun kan opnås i partnerskab med en anden kommune eller virksomhed fra et andet EU land. Emnerne under støtteprogrammet spænder bredt, og der er løbende deadlines på de forskellige emner og puljer.