14. april 2014

Ny og markant lederrolle i folkeskolen

Skolelederne forventer en mere markant rolle, når den nye skolereform træder i kraft. Det viser en ny undersøgelse. Allerede nu oplever størstedelen af landets skoleledere, at lederrollen har forandret sig som resultat af sidste års lærerkonflikt.

Rektorer og vicerektorer forventer en mere markant rolle i folkeskolen, når skolereformen træder i kraft. Det viser en ny undersøgelse, som Skolelederforeningen har lavet.

Men allerede nu siger 85 procent af landets skoleledere, at de har øget deres fokus på lærernes arbejdstid, og at de er blevet mere observante på at følge op på elevernes fastsatte læringsmål. Årsagen er sidste års lærerkonflikt.

Lederne trådt i karakter

47 procent af lederne svarer, at de kun ”i nogen grad” føler sig klædt på til de opgaver, der venter dem efter sommerferien.

”Der er sket et paradigmeskift i forhold til ledernes rolle på skolen. De skal i langt højere grad end tidligere dyrke ledelse som egentligt fag, hvor de tidligere mere har været faglige ledere, skal de nu træde i karakter som egentlige arbejdsledere,” siger arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Stor tilfredshed med job

Langt størstedelen af skolelederne svarer i undersøgelsen, at de er tilfredse med deres job. Undersøgelsen viser, at 81 procent af lederne ønsker at være leder på samme skole om to år, og blandt de resterende 19 procent er det kun en fjerdedel, der ønsker et helt andet job.

”Tallene viser, at skolelederne trives i deres job, og at de gerne vil have den opgave, der venter dem. Det er et positivt tegn for skolen, for ledernes engagement er en forudsætning for at få det her til at køre. Udfordringen er nu, at de også skal have lærerne med,” siger Flemming Ibsen til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Lærerne er en vigtig brik i reformen

Undersøgelsen viser desuden, at 91 procent af skolelederne peger på lærerne som de mest afgørende spillere i forhold til en vellykket skolereform, og 98 procent af lederne oplever, at lærernes engagement i forhold til jobbet er højt.

Ifølge Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er skoleledernes vigtigste job nu at arbejde på at få lærerne til at lægge konflikten bag sig og i stedet at påtage sig ejerskab for skolereformens faktiske indhold. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

”Det er centralt for os, at vi får skilt tingene ad. At indholdet i reformen og arbejdstidsreglerne skal betragtes som to forskellige ting. Vi skal skabe ejerskab for reformen ved at flytte fokus over på indholdet, for den har masser af gode elementer, som lærerne også er glade for,” siger skoleledernes formand til avisen.

Fakta

1437 af landets skoleledere har svaret på undersøgelsen

Undersøgelsen viser også, at skolelederne ser positivt på skolereformens implementering og nye arbejdstider

Kilde: Skolelederforeningen og analysefirmaet Operate