11. april 2014

Medlem af Kommunernes Fundraisingnetværk vinder prisen som ’Årets Fundraiser’ for 2014

Udviklingskonsulent og fundraiser Carsten Christensen fra Vesthimmerland Kommune har fået Up Front Nets udnævnelse som ’Årets Fundraiser’. Det sker på baggrund af Carstens indsats med at hjemtage en stor del af kommunes tilskud. Carsten er meget aktiv med at synliggøre og advisere omkring aktiviteter indenfor fundraising – og også i KL-regi medlem af Kommunernes Fundraisingnetværk.

I 2014 var Carsten Christensen involveret i 92 pct. af kommunens ansøgninger, hvoraf han hjemtog 67 pct. af de tilskud kommunen fik hjem. I en periode fra 2006 til og med 2013 hentede Vesthimmerlands Kommune 136 mio. kr., hvoraf Carsten alene stod for de 42 mio. kr. Han viser dermed, at fundraising ikke kun er forbeholdt de i forvejen stærke kommuner, men at selv små kommuner kan have succes med at søge puljer og fondsmidler.

Som begrundelse for valget af Carsten Christensen udtaler direktøren for Up Front Nets:

”(Carsten red.) er en ildsjæl inden for fundraising, og har gennem en årrække opbygget bevidsthed om betydningen af fundraisings kompetencer og gode projektideer i Vesthimmerlands Kommune. Et af Carstens hovedbudskaber er bl.a., at der skal samarbejdes på tværs af kommuner og forvaltninger og sektorer, og går således foran med et godt eksempel på en proaktiv og netværkende fundraiser.”

Carsten bliver rost for sin idérigdom og vedholdenhed samt sine netværkskompetencer. Han deler uden tøven ud af sin viden og idéer, hvor især andre fundraisere har gavn af inspiration til projektidéer og samarbejdspartner. Også Kommunernes Fundraisingnetværk haft stor glæde af Carstens engagement – og ønsker ham alt mulig held og lykke med nye projekter.