16. april 2014

Målrettet indsats hjælper udsatte til at droppe cigaretterne

Socialt udsatte og sårbare borgere kan have svært ved at kvitte smøgerne. I Kolding Kommune arbejder man målrettet og opsøgende gennem et samarbejde med de lokale sygehuse og almen praksis.

Med en pulje på 42 millioner kroner har sundhedsminister Nick Hækkerup (S) indledt en særlig indsats for at komme rygetrangen til livs hos særligt udsatte grupper i samfundet.

For denne gruppe virker traditionelle rygestopkurser i kommunen eller et effektivt plaster nemlig næppe. Det har man indset i flere kommuner, blandt andet i Kolding Kommune, hvor man har fundet en metode, som både Sundhedsstyrelsen og KL bakker op om. Det skriver Morgenavisen Jyllands-Posten.

Siden maj 2011 har kommunen samarbejdet med de lokale sygehuse og almen praksis om at hjælpe udsatte og sårbare borgere med at stoppe rygningen. Tilbuddet tilbydes sygedagpengemodtagere, arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere, flexjobbere, førtidspensionister og gravide.

Tilbuddet går ud på, at sygehus og almen praksis benytter den kontakt, de alligevel har til borgerne, og spørger dem, om de kunne tænke sig at blive røgfrie. Siger de ja, kontakter kommunen rygeren og laver aftale om individuel rådgivning og betalt rygestopmedicin i op til tre måneder.

Proaktivt og individuelt tilbud

Den proaktive tilgang og individuelle rådgivning er nøglen, lyder det sundhedskoordinator på tobaksområdet i Kolding Kommune Birgitte Buhl Nielsen:

”Idéen kom, fordi vi blev opmærksomme på, at de socialt udsatte rygere, som var ved læge eller på sygehuset, aldrig selv fik taget kontakt til rygestoprådgivningen, når de kom hjem. De faldt mellem to stole,” forklarer hun til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Sundhedsstyrelsen er tilfreds med tilbuddet i Kolding:

”Det tilbud, som de har i Kolding, kan vi godt bakke op om som et godt rygestopkoncept. Det gode ved tilbuddet er blandt andet, at kommunen møder borgerne på et tidspunkt, hvor de er særligt motiveret for at tale rygning,” siger akademisk medarbejder for forebyggelse inden for tobak i Sundhedsstyrelsen, Nina Krogh Larsen til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Bruger ikke de sædvanlige tilbud

Også i KL peger formand for Social- og Sundhedsudvalget, Thomas Kastrup-Larsen på, at det er vigtigt, at kommunerne laver en særlig indsats i forhold til denne gruppe af borgere.

”Denne gruppe har netop behov for andre tilbud end de klassiske rygestopkurser. Dem melder de sig ikke til, og de falder fra,” siger han og henviser til de gratis gruppebaserede rygestopkurser, som findes i mange kommuner.