10. april 2014

Læseresultater styrkes af ekstra undervisning og flere voksne

To forsøgsprogrammer i folkeskolen viser, at ekstra undervisningstid i dansk giver markant bedre læseresultater for eleverne, mens et tæt samarbejde mellem lærere og en anden ressourceperson har mindre, men mærkbar effekt.

En ny evaluering af forsøgene fra Aarhus Universitet viser, at særligt den ekstra undervisning i dansk forbedrer elevernes læseresultater. Effekten af fire ekstra ugentlige lektioner i dansk i 16 uger har givet eleverne en fremgang, der svarer til et halvt års normal undervisning, oplyser ministeriet i en pressemeddelelse.

”I den nye folkeskole får eleverne flere timer, og der skal være et tættere samarbejde mellem lærere og pædagoger. Forsøgene viser, at flere timer og et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger styrker elevernes læsefærdigheder. Resultaterne skal tjene som inspiration for kommuner og skoler, hvor de kan bruge de nye forsøgsresultater, når de tilrettelægge undervisningen på deres skole,” siger undervisningsminister Christine Antorini.

Resultaterne kommer fra Undervisningsministeriets to forsøgsprogrammer, hvor flere hundrede skoler har deltaget. Det ene er om to voksne i undervisningen, og det andet om ekstra undervisningstid i dansk samt undervisningsforløbet Almen Sprogforståelse, der er en del af forsøgsprogrammet om modersmålsbaseret undervisning.

Tolærerordning virker bedst med ikke-lærer

Evalueringen af forsøget med tolærerordninger viser, at elevernes resultater bliver forbedret, om end i mindre grad, når der er et tæt samarbejde mellem en lærer og anden ressourceperson. Her går eleverne i læsetesten frem med, hvad der svarer til effekten af cirka tre måneders almindelig undervisning.

Effekten af en ekstra person i klassen er størst, hvis det er en anden ressourceperson end en lærer. Det kan eksempelvis være en pædagog. Derudover viser forsøget, at effekten er særlig positiv for elever, hvor forældrene højst har 10 års skolegang.

Voksende ordkendskab

Der har også været gennemført forsøg med et målrettet undervisningsforløb kaldet Almen Sprogforståelse, der systematisk har fokus på at styrke elevernes ordkendskab. Følgeforskningen viser, at pigerne har haft meget stor gavn af dette forløb og forbedret læseresultater med, hvad der svarer til trekvart års normal undervisning. Det samme gælder for elever med højtuddannede forældre.

Fremgangen hos drengene er meget begrænset, men resultaterne er så lovende, at det er besluttet, at der nu gennemføres forsøg for elever på 5. klassetrin.

Læs mere om forsøget her