08. april 2014

Kommunerne glæder sig til at tage del i arbejdet med vandplanens indsatsprogram

Mandag modtog kommunerne og de 23 nyoprettede vandråd regeringens opgavebeskrivelse for vandløbsindsatser i vandområdeplanerne. KL ser med tilfredshed, at kommunerne både skal vælge mellem virkemidler og vandløb.

”Kommunerne ser frem til at udarbejde forslag til indsatsprogram og modtage råd fra vandrådene. I forhold til første vandplan er valgfriheden øget betydeligt. Kommunerne har både fået mulighed for at tilvælge forskellige vandløb og forskellige indsatser. I den prioritering ser vi frem til at høre forslag fra vandrådenes medlemmer.”

Sådan lyder kommentaren fra formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen i forbindelse med, at regeringen mandag løftede sløret for, hvordan tusindvis af kilometer vandløb i den danske natur skal forbedres af kommunerne med hjælp fra de helt nye vandråd.

KL ser dog tidsrammen for opgaven som en stor udfordring. De svenske ”vattenråd”, som har givet inspiration til de danske vandråd, har haft flere år til at finde deres arbejdsform. De danske vandråd skal nå dialogen på få møder. Forslaget til indsatsprogram med kommentarer fra vandrådene skal nemlig ligge klar inden sommerferien. Det bliver derfor afgørende for vandrådenes succes, at alle fokuserer på indsatsprogrammet.  

”Den gode dialog i vandrådene kræver fokuseret indsats fra alle parter. Kommunerne kan bruge råd om tilvalg. Hvilke vandløb skal få det bedre? Hvordan skal vi nå dertil? Det kan vandrådene bidrage til,” siger Jørn Pedersen.

KL er derfor glad for, at diskussioner om forbedret afvanding, randzoner og vandløbskarakterisering kan køre parallelt med vandrådenes arbejde.

”Der har været megen debat og stor uenighed om netop de tre emner, og den debat vil givetvis fortsætte. Men debatten skal ikke føres i vandrådene, som får rigeligt at se til med at rådgive om indsatsprogrammet,” siger Jørn Pedersen og fortsætter:

”Vi glæder os til arbejdet og forventer gode konstruktive råd fra vandrådene. Vandrådenes medlemmer har meget at bidrage med, det ved vi af erfaring. Kommunerne henter i mange andre sammenhænge råd fra lokale med viden og interesse i problemerne.”

Når kommunerne har leveret forslag til indsatsprogram, vil staten i efteråret fastsætte de endelige miljømål med tilhørende finansiering.

”Det er nyt, at kommunerne får mulighed for at tage del i arbejdet med vandplanernes udarbejdelse. Vi vil i kommunerne bruge den mulighed til at foreslå de helt konkrete indsatser for de enkelte vandløb, hvor vi får mest miljø for pengene,” slutter Jørn Pedersen.