09. april 2014

Klimaudstilling på rådhuset i Lolland Kommune

Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Lolland Kommune har taget initiativ til en klimaudstilling, der formidler Lollands mange års erfaringer med klimatilpasning og strategier for håndteringen af vand.

Udstillingen blev indviet af 1. viceborgmester Henrik Høegh i rådhushallen i Maribo. Her bliver udstillingen stående måneden ud, inden den skal vises frem rundt om i landet med start i Miljøministeriet.

Baggrunden for udstillingen er, at behovet for klimatilpasning bliver mere og mere akut i takt med, at Danmark i stigende grad oplever ekstreme vejrfænomener. Sidste gang var i december 2013, hvor en storm betød, at store landområder omkring Roskilde Fjord blev oversvømmet.

Vil dele sin viden

Med klimaudstillingen vil Lolland Kommune gerne dele den viden om klimatilpasning, som Lolland har opnået. Udstillingen fortæller blandt andet om, hvordan Lolland efter den katastrofale stormflod i 1872 måtte sikre sig mod en gentagelse.

Resultatet var et omfattende digebyggeri, som siden er blevet forfinet og udviklet med intelligente løsninger. Fx kontrollerer det nye dige ved Onsevig også overfladevandet.

Udstillingen består af 12 plancher, der hver især er 1,5 meter brede og 2,5 meter høje. Plancherne fortæller i tekst og billeder om de klimamæssige udfordringer, Lolland igennem tiden har oplevet, og om lokale løsninger på blandt andet højvandssikring af købstæder ved kysten.

Derudover giver udstillingen bud på, hvordan man i fremtiden kan tilpasse sig klimaet.

Udstillingen har tidligere været vist på Visual Climate Center i forbindelse med et besøg af klimakommissær Connie Hedegaard.