04. april 2014

KL ser frem til dialog om vandplaner og fødevareindustri

Med Vækstplan Fødevarer åbner regeringen for en mere målrettet og differentieret regulering af landbruget. Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg Jørn Pedersen lægger op til dialog om nye virkemidler.

Regeringen har med sin nye Vækstplan Fødevarer valgt at lade ændret vandløbsvedligeholdelse og halvdelen af randzonerne udgå af vandplanerne. Begge tiltag blev besluttet i 2009. Randzonerne manglede imidlertid et klart, statsligt administrationsgrundlag. Og tilskudsordningen til ændret vandløbsvedligeholdelse er stadig ikke kommet i gang.

"KL tager til efterretning, at regeringen har valgt at se bort fra disse generelle virkemidler - og at den vil sikre natur og vandmiljø ved mere målrettede tiltag," siger Jørn Pedersen, formand for KL´s Teknik- og Miljøudvalg.

KL har gennem længere tid foreslået, at der til den kommende vandplanperiode kommer nye og mere målrettede tiltag. Det kan fx være frivillige aftaler om genopretning af naturlige ådale eller genslygning af vandløb. Virkemidlerne kan finansieres over EU´s landdistriktsprogram 2016-2020 og ved engangskompensation til lodsejerne. Den danske udmøntning af EU´s landdistriktsprogram skal aftales med regeringen i foråret 2014.

"Nu handler det om at sikre, at indsatsen i størst muligt omfang bliver betalt af EU-midler i stedet for, at danske skatteborgere skal betale den. Det vil vi meget gerne snart tale med miljøministeren og fødevareministeren om," pointerer Jørn Pedersen.

Vækstplanen rummer også tanker om et partnerskab og et pilotprojekt for at modernisere miljøreguleringen for landbrug og virksomheder.

"Kommunerne er som den lokale myndighed på området meget optaget af at sikre vækst og arbejdspladser. Vi ser derfor frem til dialog om det nærmere indhold," slutter Jørn Pedersen.