10. april 2014

KL: Reform af international arbejdskraft er en forudsætning for vækst

Regeringen fremlagde torsdag en reform af indsatsen for international rekruttering. En reform, som KL bakker op om, lyder det fra formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

”KL mener, at det er vigtigt, at Danmarks virksomheder har nem adgang til og kan fastholde de rette kompetencer og dermed sikre, de bedste betingelser for vækst. Derfor tager vi positivt imod regeringens udspil til en reform af international rekruttering,” siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard.

I reformudspillet lægger regeringen op til en forenkling af regler, gebyrer og administration.

”Det vil gøre sagsbehandling nemmere og smidigere og dermed sikre, at virksomhederne hurtigere får de rette ressourcer. Det kan kommunerne kun bakke op om,” siger Jacob Bundsgaard. 

KL er også positive overfor en større geografisk udbredelse af princippet om en enkel indgang til myndighedsdanmark. Flere internationale grundskolepladser synes KL også er et skridt i den rigtige retning. Dog mener KL, som tidligere nævnt, at det ærgerligt, at tilbuddet ikke laves i regi af folkeskoleloven.