01. april 2014

KL og DS vil styrke socialrådgiveruddannelsen

KL og Dansk Socialrådgiverforening vil styrke sammenhængen mellem praksis og teori på socialrådgiveruddannelsen. Projekt skal lette overgangen.

Flere nyuddannede socialrådgivere oplever et ’praksischok’, når skolebænk erstattes af kontorstol, og de pludselig skal forholde sig til en række nye krav i arbejdet som socialrådgiver i fx kommunerne.

Som en del af et fælles overenskomstprojekt har KL og Dansk Socialrådgiverforening sammen derfor gennemført et projekt og udgivet en pjece, der netop har til formål at styrke samspillet mellem uddannelsen og praksis i kommunerne.

”Det er vigtigt for kvaliteten på socialrådgiveruddannelsen, at der er en tydelig sammenhæng mellem den undervisning, de studerende deltager i, og den praksis, der er på det kommunale arbejdsmarked,” siger Jakob Sloth Petersen, konsulent i Kontor for Børn og Uddannelse i KL.

I tæt dialog

Han fortsætter:

”Uddannelsen skal være mere praksisnær, så de studerende gennem hele uddannelsen er i berøring med praksis og opnår bedre forudsætninger for at leve op til kravene i deres første job i en kommune – og dermed undgår et ’praksischok’ i mødet med virkeligheden.”

KL og Dansk Socialrådgiverforening har derfor i samråd stillet spørgsmålet: Men hvordan styrkes denne forbindelse mellem teori og kommunal praksis? I arbejdet med projektet har mange kommunale ledere og socialrådgivere sammen med VIA University College og Professionshøjskolen Metropol deltaget i temadage og konferencer, der har udviklet nye ideer til teori-praksis-samspillet og ført til konkrete samarbejdsaftaler.

”Aftalerne har eksempelvis ført til, at undervisere fra socialrådgiveruddannelsen har været i praktik i kommunale forvaltninger for at øge deres kendskab til den kommunale virkelighed,” siger Jakob Sloth Petersen.

Pjece skal være første skridt

Det fælles projekt er mundet ud i publikationen ”Styrket samspil mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannelsen”. En pjece, som er blevet til i tæt kontakt med de ledere og socialrådgivere, som har udfordringerne inde på livet.

”Målet er at inspirere uddannelsesinstitutionerne og kommunerne til at udvikle og systematisere uddannelsens kobling til praksis. Initiativet til samarbejde kommer ofte fra uddannelsesstedet, men det kan også være den kommunale arbejdsplads, som tager det første skridt og tilbyder gæstelærere, praksiscases, arbejdspladsbesøg, bachelorprojektvejledning eller lignende,” siger Jakob Sloth Petersen.

Projektets erfaringer er opsamlet i publikationen kan læses her.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL-DS pjece om samspil mellem teori og praksis på socialrådgiveruddannel...