02. april 2014

KL hilser ny benchmarking på integrationsområdet velkommen

I dag har forskningsinstituttet KORA offentliggjort fem benchmarking-undersøgelser af, hvor godt det er lykkedes kommunerne at bringe ikke-vestlige indvandrere i beskæftigelse eller uddannelse.

Undersøgelserne, der er lavet for Ankestyrelsen, ser både på de indvandrere, der har været i Danmark i en årrække, og på flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til landet de senere år.

Undersøgelserne viser, at der er forskelle på, hvor succesfulde kommunerne har været. Forskellene bliver dog mindre, jo længere tid indvandrerne har været i Danmark.

Jacob Bundsgaard, formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg, udtaler:

”Jeg hilser undersøgelserne velkommen. De giver i sig selv ikke forklaringer på, hvorfor den enkelte kommune klarer sig bedre eller dårligere end andre kommuner, men de kan danne baggrund for erfaringsudveksling mellem kommunerne, og de kommunale politikere kan spørge ind til, hvorfor billedet ser sådan ud hos os”.

Afhænger ikke kun af kommunens indsats

Selv om der er forskel på, hvor godt kommunerne klarer sig, er det ikke sådan, at der er kommuner, der ligger enten helt i top eller helt i bund i alle undersøgelser.

Der er også nogle af undersøgelserne, hvor resultatet ikke kun afhænger af den kommunale indsats. Når der fx er forskel på, hvor mange unge der gennemfører en ungdomsuddannelse, handler det nok ikke alene om den kommunale indsats, men også om de enkelte ungdomsuddannelsers kvalitet.

Gennemsnitligt er 41 pct. af flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til Danmark siden 2007, kommet i arbejde eller uddannelse inden for tre år. Og det er et ganske godt resultat, mener Jacob Bundsgaard:

”Når vi tænker på, at de er kommet til landet i en periode, hvor vi det meste af tiden har haft lavkonjunktur og stigende arbejdsløshed, synes jeg, det er et meget glædeligt resultat. Med i gruppen hører jo også familiesammenførte, som forsørges af ægtefællen, og hvor det ikke nødvendigvis er et mål at komme i arbejde eller tage en uddannelse”.

Benchmarkingrapporterne kan ses på KORAs hjemmeside.

 

 

 

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Læs mere om de fem benchmarking-undersøgelser