23. april 2014

KL: Behov for nyt syn på rygområdet

Tiden er løbet fra kirurgkniv og piller. Det er på tide i stedet at satse på træning af rygpatienter, mener KL

Der er brug for, at vi gentænker hele rygområdet, for vi kommer ikke langt nok med den nuværende rygbehandling. Det mener KL efter at opgørelsen fra Kronikerpuljen på 590 mio kroner, som VK-regeringen lancerede i 2009.

”Det behøver ikke nødvendigvis koste en masse ekstra penge, men til gengæld en kraftig omprioritering væk fra operationer og piller og over til mere træning og rehabilitering,” siger Christian Harsløf, chef for Kontor for Social og Sundhed i KL til Ritzau.

”Forsøg viser, at træning reducerer medicinforbruget med en tredjedel. Men den store omlægning kræver en samlet national satsning, som skal komme fra Sundhedsministeriet,” siger han.

Ingen skuffeprojekter til puljen

På trods af at rygsmerter både i forhold til livskvalitet og samfundsøkonomi udgør den tungeste sygdomsbyrde, så fik indsatsen mod dårlig ryg kun småpenge fra Kronikerpuljen ved fordelingen.

”Det var et stort tidspres i forhold til ansøgningerne. Da det skulle gå stærkt, lå det bare på andre sygdomsområder flere projekter i skuffen, end der lå på rygområdet,” siger Christian Harsløf til Ritzau.

”Desuden var de store hospitaler en drivende kraft i mange af de projekter, der kom i stand. Og afdelingerne for lunge og hjertekar står altså markant stærkere end rygområdet,” siger han.

I stedet søgte og fik kommuner og regioner så primært støtte til projekter for patienter med KOL, diabetes og hjerte-kar-sygdomme. Det viser en ny evaluering af Kronikerpuljen fra Sundhedsstyrelsen.