28. april 2014

Jens Ive: Urbanisering kræver helhedsorienteret tilgang

KL-politiker understreger, at Danmark har mange gode erfaringer, som Kina kan drage nytte af, når det store land skal håndtere konsekvenserne af den ekstreme urbanisering, som er i gang.

Den imponerende økonomiske vækst i Kina fører til en hidtil uset grad af urbanisering. Det er med til at forbedre livet for millioner af mennesker. Men urbaniseringen kan også få en række uønskede konsekvenser, hvis den ikke håndteres ordentligt.

Sådan lød budskabet fra Jens Ive, borgmester i Rudersdal og næstformand for KL’s Internationale udvalg, da han talte på stor konference søndag om bæredygtig urbanisering i den kinesiske by Nanjing.

Konferencen er en del af det igangværende danske statsbesøg i Kina, der har deltagelse af bl.a. regentparret og fire ministre.

De samme udfordringer

”Vi er kun 5,5 mio. mennesker i Danmark, men vi står over for de samme udfordringer som jer. 1,2 mio. mennesker bor i Københavnsområdet, og sammenlignet med andre lande i Europa oplever vi den relativt største bevægelse fra land til by,” sagde Jens Ive.

Han understregede, at Danmark har mange erfaringer og megen ekspertise at tilbyde Kina i forhold til at klare udfordringerne, der er forbundet med den stigende urbanisering.

”Den danske måde at tackle konsekvenserne af urbanisering er baseret på en helhedsorienteret tilgang, der kombinerer miljømæssige, sociale og økonomiske aspekter af urbaniseringen i en fælles strategi,” sagde Jens Ive.

Regulering siden 70'erne

Han understregede, at vi i Danmark siden 1970’erne har haft regulering, der sigter på at beskytte miljøet og sikre bæredygtig udvikling. En tilgang, der har sikret sammenhængende udvikling både i byerne og på landet.

”Der har for det første været en stærk regulering af, hvor og hvordan byggeprojekter kan blive udført. For det andet har denne regulering opdelt landet i tre typer af zoner – byzone, landzone og sommerhuszone.”

”Denne regulering har bidraget til udviklingen af lokale virksomheder og fleksible boligmuligheder, og den sikrer sammenhængende udendørs fritidsarealer tæt på borgerne,” sagde Jens Ive.

En kommunal opgave

Han fremhævede, at det i Danmark er kommunerne, der er ansvarlige for at implementere tiltag, der har med byplanlægning, lokal udvikling og miljøbeskyttelse at gøre.

”Som den myndighed, der er tættest på borgerne og de lokale virksomheder, er kommunerne i en ideel position til at tænke de lokale behov sammen med bæredygtige løsninger,” sagde Jens Ive.

Han fortalte, at han på vegne af KL netop har underskrevet en kommunal samarbejdsaftale med den kinesiske kommuneforening, der skal forbedre samarbejdet mellem danske og kinesiske kommuner og derved styrke samhandlen mellem Kina og Danmark.

”Jeg tror, at det er begyndelsen på et tæt venskab mellem byer og kommuner i Kina og Danmark. Et venskab, begge parter kan få glæde af i forhold til at finde løsninger på urbaniseringens konsekvenser,” sagde Jens Ive.