09. april 2014

Initiativer for 42 mio. skal få flere til at kvitte tobakken

Med en pulje på 42 millioner kroner vil sundhedsministeren give en særlig hjælpende hånd til de danskere, der ryger mest. Kommuner får pujle-penge til projekter.

Rigtig mange rygere er gennem de seneste 10 år blevet ex-rygere, og det er i dag kun 17 procent af den danske befolkning, der ryger dagligt. Til gengæld er der  tre-fire gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede.

Som led i sundhedsministerens ønske om at gøre en indsats for særligt udsatte grupper i samfundet – herunder dem med korte eller ingen uddannelse, som generelt lever kortere – bliver der nu målrettet 42 millioner kroner til storrygere.

"Der er en markant skævhed her. Det er helt tydeligt, at borgere med kort uddannelse er overrepræsenteret blandt storrygerne, hvilket også betyder, at de er langt mere udsatte over for de alvorlige sygdomme, som rygning kan forårsage. Den ulighed bliver vi nødt til at knække, og derfor er midlerne i den her pulje målrettet storrygerne", siger sundhedsminister Nick Hækkerup i pressemeddelelsen.

Ansøgningspuljer til kommuner

Puljen på 42 millioner kroner skal gå til både en informationskampagne og til to ansøgningspuljer, der henvender sig til henholdsvis kommuner og patientforeninger, sundhedsfaglige organisationer og andre foreninger.

Den største bid af den samlede pulje, 27,5 millioner kroner, vil blive udmøntet i en ansøgningspulje til kommunerne.

For at få del i den skal kommunerne indgå samarbejder med sygehuse og praktiserende læger – et samarbejde, der skal sikre hurtig og smidig opsporing og henvisning af storrygere, der gerne vil holde op med at ryge. Kommunerne får også mulighed for at finansiere nikotinprodukter til de rygere, der ønsker det, og hvor det vurderes relevant.