09. april 2014

Høringssvar vedr. den nye adressebekendtgørelse

KL har afgivet høringssvar på den nye adressebekendtgørelse, der skal træde i kraft primo maj 2014

Der træder en ny adressebekendtgørelse i kraft primo maj 2014. De nye regler vedrører fastsættelse for adresser til bl.a. kolonihaverområder, feriecentre, erhvervsejendomme, butikscentre, offentlige institutioner, sygehuse, universiteter, tekniske anlæg, ubebyggede arealer og havneområder.

Det er disse regler, der skal anvendes i forbindelse med den kommende kommunale opgave vedr. supplering af adresser, som er en del af grunddataaftalen.

Høringssvaret findes som bilag herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar vedr. ny adressebekendtgørelse