22. april 2014

Høringssvar til bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi

KL har den 8.april 2014 sendt høringssvar til Digitaliseringsstyrelsen vedr. udkast til bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi.

Bekendtgørelsen fastsætter regler for administration af Fonden for Velfærdsteknologi, herunder regler om modtagerkreds, kriterier for udvælgelse af projekter, udbetaling, tilbagebetaling, regnskab og revision mv.

Læs KL's høringssvar herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Høringssvar om udkast til bekendtgørelse vedr. Fonden for Velfærdsteknologi