11. april 2014

Flere nydanskere består 9. klasses afgangsprøver

Nye tal fra regeringens nationale integrationsbarometer viser, at der på få år er der sket en positiv udvikling, når det gælder indvandrere og efterkommeres skoleresultater.

Næsten ni ud af ti elever med ikke-vestlig baggrund, der gik op til afgangsprøverne i 9. klasse sidste år, fik karakteren 2 eller derover. I 2011 var det færre end otte ud af ti.

Dermed er der sket ens stigning på 10 procentpoint på bare to år. Det viser regeringens nationale integrationsbarometer, der netop er blevet opdateret med nye tal for, hvordan det går med integrationen i forhold til arbejde, forsørgelse, kriminalitet og uddannelse.

”De nye tal viser, at vi er på rette vej, og jeg er sikker på, at reformen af folkeskolen yderligere vil understøtte den udvikling. Her får eleverne mere tid med dygtige lærere og pædagoger og de får flere timer i dansk og matematik, og der er lektiehjælp på skolen,” siger undervisningsminister Christine Antorini (S).

”Selvom resultatet er positivt, er der fortsat store udfordringer. Det gælder særligt i forhold til tosprogede drenge. Jeg tror mange af dem vil få gavn af de nye muligheder for mere bevægelse og en mere fleksibel tilrettelæggelse af skoledagen.”

Drengene klarer sig bedre

Samtidig gennemfører flere nydanskere af begge køn en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Ifølge de nye tal i integrationsbarometeret er andelen af unge mænd med ikke-vestlig baggrund, der mindst gennemfører en ungdomsuddannelse, steget fra 42 pct. i 2011 til 47 pct. i 2013. Til sammenligning steg andelen af unge mænd med dansk baggrund, der mindst har gennemført en ungdomsuddannelse, med 2 procentpoint i samme periode.

”Jeg er særligt glad for, at også flere nydanske unge mænd nu får en ungdomsuddannelse og begynder at give pigerne konkurrence på skolebænken. Det er et lyspunkt, som er godt for både den enkelte og for os alle sammen.,” siger socialminister Manu Sareen

Se Integrationsbarometeret her: http://integrationsbarometer.dk