03. april 2014

Flere forældre glade for dagtilbud

Forældre med børn i vuggestue, dagpleje eller børnehave er i stigende grad glade for tilbuddene. Det viser en ny tilfredshedsmåling. Forældrene er særligt glade for pædagogernes store indsats.

Når forældre overlader deres børn til pædagoger i en daginstitution eller dagpleje, forventer de, at deres børn kan føle sig trygge.

Og forældrenes tilfredshed med personalets evne til at få deres barn til at føle sig tryg og glad er steget siden 2012. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse, som omhandler forældre til børn i dagtilbud. Undersøgelsen er lavet af Økonomi- og Indenrigsministeriet i samarbejde med Epinion.

Opmålingen viser desuden, at 86 procent af forældrene generelt er tilfredse eller meget tilfredse med deres børns dagtilbud. Det er en stigning på fire procentpoint siden 2012. Her er det især tilfredsheden med pædagogerne, der scorer de højeste point. Og det er glædeligt, siger Anna Mee Allerslev, formand for KL´s Børne- og Kulturudvalg.

”Pædagogerne i Danmark har en høj faglighed, og det er jeg glad for, at forældrene sætter pris på. Det er utrolig vigtigt, at forældrene føler, at de kan stole på, at pædagoger og medhjælpere giver deres børn den bedst mulige pasning,” siger Anna Mee Allerslev.

Det er især forældrene i Nordjylland, som er tilfredse med børnenes dagtilbud.

Færre vikarer ved mindre sygdom

Kommunerne har gennem de sidste par år arbejdet hårdt for at sænke sygefraværet blandt pædagoger og pædagogmedhjælpere. Det kan være en af grundene til, at tilfredsheden er steget, fortæller Anna Mee Allerslev.

”Sygefravær blandt pædagogisk personale har været et af kommunernes fokusområder. Det skal det blive ved med at være. Når sygefraværet sænkes, er der behov for færre vikarer, og det skaber mere stabilitet og tryghed både for forældre og børn,” siger Anna Mee Allerslev.

Tilfredshed med kvalitetsløft

Siden 2012 er tilfredsheden blandt forældre steget, og i samme periode har kommunerne ved finanslovsaftalen 2012 fået 500 millioner kroner til at øge kvaliteten af dagtilbudsområdet.

”Kommunerne har gennem flere år arbejdet målrettet med børnenes trivsel, udvikling og læring og med at udvikle kvaliteten i dagtilbuddene. Jeg er meget tilfreds med, at det afspejler sig i forældrenes tilfredshed med deres børns dagtilbud. Og de 500 millioner kroner ekstra bliver netop brugt på at løfte kvaliteten og sikre bedre trivsel for børnene,” siger Anna Mee Allerslev.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Danskerne er blevet gladere for folkeskolerne og børnehaverne

  • LINK

    Elever giver høje karakterer til folkeskolen