01. april 2014

Elever med indvandrerbaggrund halter efter

Elever med indvandrerbaggrund klarer sig fortsat markant dårligere end etnisk danske elever i matematik.

I matematik scorer elever uden indvandrerbaggrund i gennemsnit 61 point højere end andengenerationsindvandrere og 80 point højere end førstegenerationsindvandrere

Det fremgår af PISA Etnisk, der er en undersøgelse tilknyttet PISA-undersøgelsen, oplyser Undervisningsministeriet.

Op mod halvdelen af eleverne med indvandrerbaggrund har utilstrækkelige funktionelle matematikkompetencer, når de forlader grundskolen. For elever uden indvandrerbaggrund er det lidt over 13 procent.

”Det er et stort problem, at så mange elever med anden etnisk baggrund end dansk forlader folkeskolen med så lave kompetencer. Det betyder, at de har svært ved at klare sig i uddannelse eller i arbejde efterfølgende. Derfor styrker regeringen den sammenhængende indsats, hvor vi tager hånd om børnene allerede i daginstitutionerne og følger op med en målrettet indsats gennem folkeskole og ungdomsuddannelse,” siger undervisningsminister Christine Antorini i pressemeddelelsen.

Minister: Løsninger er sat i søen

PISA Etnisk viser, at drenge klarer sig bedre end piger i matematik uanset etnisk baggrund. Kønsforskellen er størst mellem andengenerationsindvandrere med næsten 21 point. Forskellen mellem piger og drenge uden indvandrerbaggrund er knap 14 point.

”Med folkeskolereformen vil alle elever få et markant timeløft i blandt andet dansk og matematik, en længere og mere varieret skoledag med faglig fordybelse og lektiehjælp, tydelige læringsmål for alle fag og et stort kompetenceløft af lærerne. Sammen med de nye læringskonsulenter, der blandt andet har særlig erfaring med undervisning af tosprogede elever, vil det styrke elever med anden etnisk baggrund, så de også bliver så dygtige som muligt,” siger Christine Antorini.

YDERLIGERE MATERIALE