03. april 2014

Elever giver høje karakterer til folkeskolen

Undervisningen er blevet mere spændende, og skolerne har også stort fokus på at styrke trivsel og forebygge mobning. Ny måling viser, at elevers tilfredshed med folkeskolen er steget.

Både elever og forældre er glade for folkeskolen, og tilfredsheden er steget siden 2012. Især klasselærerne får høje karakterer. Det viser en ny tilfredshedsundersøgelse, som omhandler elever i folkeskolens 6. til 9. klasse, som Økonomi- og Indenrigsministeriet har lavet i samarbejde med Epinion.

”Jeg er glad for, at tilfredsheden blandt elever og forældre er stigende. Det dokumenterer det gode og seriøse arbejde lærere og pædagoger leverer i skolerne,” siger Anna Mee Allerslev, formand for KL´s Børne- og Kulturudvalg.

Nordjyder mest tilfredse

Målingen dokumenterer blandt andet, at 79 procent af eleverne er tilfredse eller meget tilfredse med deres skole, hvilket er en stigning på 6 procentpoint siden sidste undersøgelse. 76 procent af forældrene er tilfredse eller meget tilfredse med skolen.

Det er eleverne i Region Nordjylland, der er mest positivt stemt over for folkeskolen. Blandt forældrene er det dem bosat i Region Syddanmark og ligeledes Region Nordjylland, som er mest tilfredse. 

Antimobning i fokus

Målingen viser også, at særligt klasselærerens evne til at håndtere mobning og skabe ro og orden i klassen er steget. Eleverne mener desuden, at undervisningen er blevet mere spændende.

At eleverne føler, at skolen er blevet bedre til at forebygge mobning, glæder Anna Mee Allerslev.

”Mange kommuner har ført en meget aktiv antimobbepolitik, og de nye tal tyder på, at det virker. Når det er sagt, er det stadig vigtigt at understrege, at mobning stadig er et problem på mange skoler. Men det er positivt, at tilfredsheden med skolens evne til at håndtere mobning er steget,” siger Anna Mee Allerslev.

I 2012 blev eleverne stillet spørgsmålet, om de var tilfredse med klasselærerens evne til at håndtere mobning.  På en skala fra ét til fem, hvor fem er meget tilfreds, gav eleverne den gang klasselærerens evne til at håndtere mobning 3,89. Men i målingen i 2014 er elevernes gennemsnitlige karakter 4,07.

It i undervisningen

Elevernes tilfredshed med folkeskolens undervisningsmateriale og klasselærerens evne til at gøre undervisningen mere spændende er også steget siden 2012.

Det kan blandt andet skyldes, at skolerne er blevet endnu bedre til at gøre undervisningen konkret og virkelighedsnær, blandt andet gennem brug af it. Vi ved, at det motiverer eleverne, vurderer Anna Mee Allerslev

”Vi ved, at kommunerne i stigende grad inddrager it i undervisningen på landets folkeskoler. Det er godt, fordi det skaber en mere alsidig undervisning til gavn for både lærere og elever."