10. april 2014

Efterudsendelse af manchet "Regelforenkling qua økonomiaftale 2013" til dagsorden for mødet i Teknikerkontaktudvalget fredag den 11. april 2014

Der er en fejl i en af manchetterne i TKU-dagsordenen for den 11. april 2014. Det drejer sig om ”Regelforenkling qua økonomiaftale 2013”, hvor kun overskriften er kommet med. Manchetten eftersendes derfor som dens oprindelig version, så den kan blive behandlet til TKU-mødet. Dokumentet vil blive kopieret og medbragt til selve mødet.

Bilaget er vedhæftet som PDF.

YDERLIGERE MATERIALE

  • 10 april 2014 - Efterudsendelse af manchet - Regelforenkling qua økonomiaftale 2013 - til dagsorden for møde i Teknikerkontaktudvalget fredag den 11 april 2014