30. april 2014

DI og KL: Kommuner og virksomheder skal arbejde bedre sammen

Kommuner og virksomheder samarbejder allerede i dag, når det gælder pleje af ældre, rengøring på skoler og i børnehaver og vedligeholdelse af parker. Og det samarbejde kan både kommuner og virksomheder få meget mere ud af, mener DI og KL.

De to organisationer sætter i dag fokus på mulighederne i offentlig-privat samarbejde på en fælles konference.

"Kommuner og private leverandører arbejder hver dag sammen om at sikre borgerne den bedste service, og vi kunne sagtens indgå mange flere aftaler. Men det kræver tillid.  Kommunerne skal have tillid til, at virksomhederne leverer kvalitet, og omvendt skal virksomhederne gøre sig umage for at leve op til den tillid.  Her kan begge parter blive endnu bedre".

"Derfor er det vigtigt, at vi hele tiden er i dialog om, hvordan vi udvikler det offentlig-private samarbejde," siger adm. direktør i DI, Karsten Dybvad.

Samarbejdet mellem kommuner og virksomheder kan blandt andet udvikles ved i højere grad at anvende såkaldte funktionskrav, hvor kommunerne i deres udbud stiller krav til resultaterne - men overlader til virksomhederne selv at nå frem til resultatet på den smarteste måde.

"Kommunerne har generelt gode erfaringer med at samarbejde med private, og det er en fælles opgave hele tiden at udvikle det samarbejde, så opgaverne løses dér, hvor de løses bedst. Det gode samarbejde skaber både højere kvalitet og mere effektivitet".

"På de områder, hvor der ikke er de store traditioner for at bruge private leverandører, kræver et samarbejde både udvikling af markedet og udvikling af metoder til samarbejde. Her har den private og den kommunale sektor en fælles udfordring", siger KL’s formand Martin Damm.

På konferencen giver økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager, DI's adm. direktør Karsten Dybvad og KL's formand Martin Damm deres bud på, hvordan kommuner og virksomheder sammen giver borgerne den bedste service.

Og på en række workshops bliver det drøftet, hvordan indkøbsaftaler, it og bedre planlægning kan forbedre samarbejdet om de bedste løsninger for borgerne til de billigste priser.

Læs mere om konferencen her.