29. april 2014

Danskerne utilfredse med kommunale veje og bygninger

Hver anden dansker mener, at de kommunale bygninger og anlæg generelt er utidssvarende. Anlægsloft kan dog stå i vejen for, at de nødvendige investeringer bliver foretaget.

De kommunale veje og bygninger trænger til en særdeles kærlig hånd. Det mener 49 procent af danskerne, som generelt finder deres kommunes bygninger og anlæg utidssvarende.

Det viser en ny måling, som YouGov har foretaget for KL’s nyhedsbrev Momentum. Blot 42 procent mener, at de er tidssvarende, mens ni procent ikke har taget stilling.

Når der spørges til de specifikke områder, får de kommunale veje den hårdeste medfart. 56 procent finder dem utidssvarende, mens henholdsvis 43 og 37 procent anser folkeskolerne og kloakkerne for utidssvarende.

Årelangt efterslæb

KL-formand Martin Damm erkender, at kommunerne har et årelangt efterslæb på vedligeholdelsen af mange bygninger og ikke mindst veje.

”KL fik i 2009 udarbejdet en analyse, som gennemgik behovet for nybyggeri og vedligeholdelse på alle de kommunale områder. Den viste desværre et betydeligt efterslæb og behov for investeringer, og selv om vi faktisk i de seneste år har fået hævet niveauet for anlægsinvesteringer, har det slet ikke været nok til at indhente efterslæbet,” siger Martin Damm til Momentum.

I de seneste offentliggjorte regnskaber for 2012 brugte kommunerne 19,7 milliarder kroner (i 2014-kroner) på anlægsinvesteringer, men som følge af økonomiaftalen med regeringen skal de i 2014 holde sig under 18,1 milliarder.

Strid om anlægsloft

Finansminister Bjarne Corydon har bebudet, at kommunerne skal skrue yderligere ned for anlægsinvesteringerne i de kommende år.

Omvendt siger Martin Damm, at han ved de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2015 vil kæmpe for at undgå et loft over de kommunale anlægsinvesteringer.

”Kommunerne bør have lov at investere i nybyggeri og vedligeholdelse i det omfang, som hver enkelt kommune nu finder passende og har råd til,” siger Martin Damm, der understreger, at samfundsøkonomien godt kan tåle, at der kommer lidt mere tryk på kedlerne.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Se artikel i Momentum: Danskerne dumper kommunale veje og bygninger