08. april 2014

Dansk Byggeri: Urbanisering stiller krav til nybyggeri

Der er i øjeblikket 163.000 ubeboede boliger i Danmark, men frem mod 2020 er behov for 130.000 nye boliger. Eksisterende boliger ligger der, hvor vi gerne vil bo, hvilket stiller krav til nybyggeri, mener Dansk Byggeri.

Over halvdelen af de 163.000 boliger, som er til salg nu, har stået tomme i mere end et år og knap 50.000 boliger har ikke været beboet siden 1. januar 2010. Det viser den seneste opgørelse fra Danmarks Statistik.
 
De langtidstomme boliger findes oftest i kommuner beliggende i ydreområder  samt de mindre ø-kommuner, hvilket også er det et billede på den tilstrømningstendens, der er mod de større byer som Århus og København.

Kommuner skal udvise rettidig omhu

Det mener Dansk Byggeri, som mener, at det er en udfordring, som alle kommuner bør tage alvorligt.
 
”For de kommuner, der oplever fraflytningen, er udfordringen betydelig, men også i de kommuner, som nyder godt af tilstrømning er der grund til at være opmærksom og passe på, at tilflytningen ikke bliver en sovepude. Her skal der ydes en indsats, så den eksisterende boligbestand forbedres og lever op til tidens krav om fx bad og toiletforhold,” siger Maria Schougaard Berntsen, økonomisk konsulent i Dansk Byggeri, i en pressemeddelelse og forsætter:
 
”Nybyggeriet er historisk lavt, og selvom man ikke mærker konsekvenserne endnu, så skal kommunerne udvise rettidig omhu, ellers vil der ikke være boliger nok i byerne til fremtidige borgere.”

Nedrivning skaber udvikling

Flere kommuner i fraflytningsområdet arbejder allerede aktivt med at få fjernet de boliger, der skæmmer byen. Det sker for at sikre, at man ikke mister potentielle borgere på den bekostning.

Her kan kommunerne skele til hinanden og tage ved lære af de bedste eksempler, mener Dansk Byggeri
 
"Når husene står tomme for længe, forfalder de mere og mere. Faldefærdige huse skæmmer, og i en mindre landsby skal man ikke have ret mange af den slags gamle rønner, før det giver indtryk af en døende by. På den måde udgør de faldefærdige huse en risiko for hele byen, fordi det påvirker tilflytningen og dermed modvirker udvikling," fortæller Maria Schougaard Berntsen.