07. april 2014

Brug af jernhesten vokser i København

Nye tal fra DTU viser, at antallet af cyklede kilometer i København nærmest eksploderede fra 2012 til 2013.

Antallet af cyklede kilometer i København er fra 2012 til 2013 steget cirka 35 pct til godt 2 mio. kørte kilometer, viser et træk fra DTU’s transportvaneundersøgelse. Det oplyser Københavns Kommune i en pressemeddelelse.

Selv om stigningen ikke alene skyldes flere cyklede kilometer, men også statistisk usikkerhed, så tager teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) godt i mod undersøgelsen

”Så massive stigninger skal altid tages med et vist forbehold. Men tendensen er klar. Københavnerne cykler mere og mere. Takket være massive investeringer i bedre cykelstier og københavnernes flittige trampen i pedalerne, så er vi ved at give andre cykelbyer baghjul,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) i pressemeddelelsen.

Investeringer betaler sig

Københavns Kommune har de seneste fire år investeret 720 mio. kr. i at forbedre forholdene for byens cyklister.  Beregninger fra kommunen viser også, at investeringer i gode forhold for cyklisterne er den billigste og samfundsøkonomisk bedste måde at forbedre infrastrukturen og nedbringe trængslen i hovedstaden.

”Når københavnerne cykler mere, får vi renere luft, mindre støj og bedre fremkommelighed på vejene. Samtidig gavner det helbredet, når man lader bilen står og får motion ved at tage cyklen. Cykelinvesteringer er også langt den billigste og hurtigste måde at skabe en bedre trafikafvikling i en storby som København,” siger Morten Kabell.