11. april 2014

Bred opbakning til styrket geodata-samarbejde mellem stat og kommuner

Repræsentantskabet for FOTdanmark, som er et landsdækkende geodata-samarbejde mellem alle kommuner og staten, har på et møde i Odense torsdag godkendt en ny forretningsmodel for det fremtidige samarbejde.

”Jeg er både glad og tilfreds med den store opbakning til den nye FOT forretningsmodel på repræsentantskabsmødet. Kort- og geodata spiller en stadig større rolle i den offentlige administration, og det skal den nye forretningsmodel netop være med til at sikre," siger FOTdanmarks bestyrelsesformand Stefan Birkebjerg Andersen, direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune.

Den nye forretningsmodel bygger på flg. principper:

  • Fokus på kvalitet, aktualitet og homogenitet i FOT-data
  • Processerne til indsamling og vedligeholdelse af data skal effektiviseres
  • Data skal kunne ajourføres både fotogrammetrisk fra flyfotos og administrativt via offentlig sagsbehandling
  • Bedre grundlag for anvendelse af FOT-data i forvaltningsmæssige sammenhænge
  • Klar opgave- og rollefordeling mellem parterne i FOTdanmark
  • Lige fordeling mellem stat og kommuner af fællesomkostningerne i FOTdanmark

Den nye forretningsmodel skaber et solidt fundament for anvendelse af FOT-data i forvaltningsmæssige sammenhænge i den offentlige sektor. Dertil kommer, at det private erhvervsliv også kan få glæde af bedre kort- og geodata.

”De bredere anvendelsesmuligheder bidrager til effektivisering og vækstdagsordenen, hvilket jeg er meget tilfreds med,” siger FOTdanmarks næstformand Søren Reeberg, vicedirektør i Geodatastyrelsen.

Den nye forretningsmodel giver anledning til revision af foreningens vedtægter. Der bliver derfor et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 30. oktober 2014.

Fakta

  • FOTdanmark (Fællesoffentligt Geografisk Administrationsgrundlag) er et kortsamarbejde mellem kommunerne og staten
  • Forretningsmodellen sikrer en mere klar organisering i arbejdet mellem stat og kommuner.
  • Læs mere om den nye forretningsmodel og FOTdanmark på www.fot.dk

Yderligere oplysninger om den nye FOT-forretningsmodel fås hos:

FOT-bestyrelsens formand Stefan Birkebjerg Andersen, direktør for By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune, telefon: 65512001, stba@odense.dk 

Næstformand Søren Reeberg Nielsen, vicedirektør i Geodatastyrelsen, mobil: 72545765, srn@gst.dk