28. april 2014

Bemærkninger fra KL til supplerende høring af vejledning om indsatsplaner

KL anerkender, at der er tale om en supplerende høring med en præcisering af lovgrundlaget. KL har dog nogle generelle bemærkninger særligt til forhold, hvor lovgrundlaget er præciseret siden første udkast til vejledning var i høring.

KL ønsker, at der i forbindelse med præciseringen af den nye lovhjemmel følger en beskrivelse af finansieringen af kommunernes arbejde med indsatsplanlægning. Det bør fremgå klart, at kommunerens udarbejdelse af indsatsplaner efter §13a nu også finansieres af afgiftsmidlerne. Endelig mener KL, at vejledningen i utilstrækkeligt omfang understøtter beskyttelse af grundvandet i alle områder med særlig drikkevandsinteresse (OSD). Høringssvaret i hele sin længde findes som bilag nedenfor.

YDERLIGERE MATERIALE

  • Bemærkninger fra KL i supplerende høring af vejledning om indsatsplaner (1)