30. september 2013

Tæt samarbejde skal sikre bedre behandling i Odense

Som de første søsætter Odense Kommune, Region Syddanmark og de praktiserende læger i Odense et partnerskabsprojekt, der skal give bedre behandling til personer med stress, angst og depression. Et bedre liv for den enkelte og en tilbagevenden til arbejdsmarkedet er målet.

Et stærkere og mere integreret samarbejde mellem aktørerne på psykiatriområdet er nødvendigt, hvis flere personer med en psykisk sygdom skal vende tilbage til en normal hverdag og arbejdslivet. Det er ræsonnementet bag et nyt partnerskabsprojekt, Integrated Care, mellem Odense Kommune, de praktiserende læger og psykiatrien i Region Syddanmark. Projektet er det første af sin art i Danmark.

Projektet fokuserer på de lettere psykiske lidelser som stress, angst og depression, da man med cirka 50 nye odenseanere, der bliver sygemeldt på grund af stress, angst eller depression om ugen, oplevede det som en voldsom udfordring. Samtidig følte aktørerne på området, at de ofte kom for sent på banen.

»De praktiserende læger følte ofte, at de stod alene med en dårlig patient, hvor der har været lange ventetider i forhold til en privatpraktiserende psykiater, og lægerne ikke rigtigt var klar over, hvilke tilbud kommunen havde. Og når Odense Kommune fik fat i borgerne, havde de typisk været sygemeldt i minimum otte uger. Og vi ved, at hvis man ikke får gjort noget ret hurtigt, så er risikoen for udstødelse fra arbejdsmarkedet faktisk ganske stor,« siger projektleder Charlotte Bentsen.

Samtidig oplevede borgeren ofte, at psykiaterens melding var i modstrid med den praktiserende læges melding, og det er naturligvis forvirrende, når man i forvejen kæmper med at få styr på sit liv. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem de forskellige parter styrkes. Det sker i projekt Integrated Care i Odense gennem en decentral samarbejdsmodel, hvor fagprofessionelle fra kommune og sygehus sammen med de praktiserende læger organiseres i tværsektorielle teams, der sammen står til ansvar for en koordineret og sammenhængende indsats for borgerne.

»Erfaringer fra et lignende projekt i London viser, at når man laver de her tværsektorielle teams, hvor man mødes cirka 10 gange om året i et behandlerteam og behandler konkrete cases og får sat ansigt på hinanden, så gør det i sig selv samarbejdet enklere fremover. Dermed skulle vi gerne med det her projekt fjerne følelsen af, at den ene hånd ikke er sikker på, hvad den anden hånd laver. Og fagfolkene glæder sig, for de kan se potentialet,« siger projektleder Charlotte Bentsen.

Målet er et job

Projektet kører som et frikommuneprojekt, og det har givet mulighed for at samkøre data om borgeren mellem praktiserende læger, Odense Kommune og sygehusene. Det gør det muligt at beskrive, hvem der er i risikogruppen, og hvilke handleplaner man bør følge for de enkelte.

»Vi har derfor mulighed for en proaktiv tilgang. Hvis borgeren giver samtykke til, at handleplanen må deles, får borgeren og alle aktørerne omkring borgeren adgang og kan se de aftaler, der er lavet, og man tjekker af, når handlingen er fuldført. Samtidig vil borgeren ikke skulle starte på ny med at fortælle sin historie, fordi fagfolkene har de data, de skal bruge, og man har lavet aftale om, hvad der skal ske med de borgere, der indgår i projektet,« siger Charlotte Bentsen.

Ved at skabe en hurtigere og mere sammenhængende indsats forventer Charlotte Bentsen, at projektet kan bidrage til at holde folk på arbejdsmarkedet, hvilket både vil være til gode for samfundet og den enkelte borger.

»Det tror vi på, vi kan, hvis vi griber hurtigere ind, og vi får koordineret indsatsen for den enkelte patient. Det er jo de færreste, der ryger ud af arbejdsmarkedet, som synes, det er en lykkelig situation. Tværtimod vil man gerne hjælpes. Så på den måde går det økonomiske og det menneskelige hånd i hånd,« siger Charlotte Bentsen.

Af Jens Jørgensen, jjr@kl.dk