09. september 2013

Sæt kryds i kalenderen: Konference om Next Practice i sundhedsuddannelserne