09. september 2013

Reformer kræver dygtige ledere

På KL’s Ledertræf 2013, ’Ledelse – velfærdsreformer og kompleksitet’, der holdes tirsdag, vil kommunale ledere blive udfordret til at droppe vanetænkningen og se nye handlemuligheder.

Stort set alle velfærdsområder er under omstilling. Politikerne har i højere grad fokus på resultater og gennemfører reformer, som kalder på nye løsninger, nye faglige kompetencer og ikke mindst nye ledelsesprincipper.

Det forventes simpelthen, at den offentlige ledelse skaber mere innovation og nytænkning.

Samtidig skærpes målene for ledernes ansvar. De skal i stigende grad dokumentere resultaterne og tage ansvar for omstillingen. Og de skal sikre et tættere samarbejde på tværs af institutioner og sektorområder og en tættere inddragelse af brugere, pårørende, erhvervsliv og frivillige organisationer.

Med andre ord bliver ledelsesopgaven også mere og mere kompleks.

”Det stiller store krav til vores ledere at arbejde med reformer, der betyder, at hidtidige løsninger og faglige traditioner skal revurderes. Men de har samtidig en nøgleposition, fordi det er dem, der skal realisere de beslutninger, som politikerne træffer,” siger administrerende direktør i KL Kristian Wendelboe.

”Lederne skal bære velfærdsreformerne igennem i en kompleks virkelighed. Det kræver blandt andet, at de arbejder sammen både på tværs af institutioner og sektorområder samt med andre i og uden for lokalsamfundet.”

Derfor er temaet for KL’s Ledertræf 2013 ’Ledelse – velfærdsreformer og kompleksitet’. Her vil de forskellige oplæg og aktiviteter udfordre lederne til at droppe vanetænkningen og se nye handlemuligheder, så de bliver bedre rustet til at indgå i den komplekse velfærdsproduktion i kommunerne.

Træffet finder sted d. 10. september på Comwell Kolding, hvor omkring 700 kommunale ledere, politikere og eksperter diskuterer, hvordan man bedst muligt ruster sig til arbejdet med reformer og nytænkning.

”Størstedelen af lederne er allerede i gang med at håndtere reformer og forandringer. Og de gør det rigtig godt. Men ledertræffet tilbyder dem en saltvandsindsprøjtning med ny inspiration i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, der er en del af hverdagen for alle offentlige ledere,” forklarer Kristian Wendelboe.

”Ledertræffet giver deltagerne mulighed for at blive klogere på den kompleksitet, som lederjobbet også består af. Derfor håber jeg, at de tager hjem fra træffet med nye ideer og store ambitioner på egne og andres vegne i forhold til ledelsen af fremtidens kommunale velfærdsopgaver." 

KL’s Ledertræf 2013 byder dagen igennem på oplæg og debatter med eksempelvis borgmester Jacob Bundsgaard, forsker Lars Qvortrup, forfatter, musiker og fysiker Peter Bastian, filosof og ledelsesteoretiker Ole Fogh Kirkeby.

Som noget nyt vil Bigger Picture også være til stede på ledertræffet. De vil blandt andet understøtte seancen med Jacob Bundsgaard og Lars Qvortrup med digitale livetegninger på storskærme.

Det er første gang, at de gør det på en dansk konference. Deltagerne på ledertræffet kan se frem til at få både tre meter tegninger og et videoklip med tegningerne, der koger hele seancen ned til fem minutter, med hjem.

Læs mere på www.kl.dk/ledertraef. For yderligere oplysninger om træffet, kontakt Astrid Jensen-Kanstrup ACJ@kl.dk eller 3370 3522

YDERLIGERE MATERIALE