12. september 2013

Personer i målgruppen for akutpakken med høj grad af modtagelse af overførselsindkomst

I denne analyse beskrives forskellige forhold for de personer i målgruppen for akutpakkerne. Analysen har særligt fokus på de personer, som har modtaget overførselsindkomster i 7 år eller mere, i løbet af de sidste 10 år.

Analysens hovedkonklusioner er:

  • Der er 10 procent (5.000 personer) i målgruppen for akutpakken, som har modtaget overførselsindkomst i 7 år eller mere, i løbet af de sidste 10 år.
  • For denne gruppe gælder, at de i gennemsnit har været selvforsørgende ca. 18 procent (ca. 22 måneder) af perioden, har modtaget sygedagpenge ca. 10 procent (ca. 1 år) af perioden, og modtaget kontanthjælp ca. 12 procent (ca. 14,4 måneder) af perioden.
  • Når man udelukkende ser på indkomst fra arbejde, så ses det, at en stor del af gruppen i årene 2008-2011 har en gennemsnitlig årsindkomst på under 100.000 kr.
  • I denne gruppe er der desuden en endnu større del, som bor i almennyttigt boligselskab i forhold til både resten af målgruppen for akutpakken, og især i forhold til resten af befolkningen.

YDERLIGERE MATERIALE