18. september 2013

Optimering af energiplanlægningen i kommunerne via projekter

Første ansøgningsrunde er overstået, og fem projekter har fået støtte fra statens pulje til fremme af partnerskaber om energiplanlægning. Læs mere her om hvordan du kan få tilskud til dit projekt i næste runde - og kom med på vores konference for at få inspiration til brug af partnerskaber.

Energistyrelsen har udvalgt fem projekter, der har fået tilsagn om støtte fra staten til tværkommunale projekter, som skal være med til at optimere kommunernes energiplanlægning. Projekterne får samlet 10,4 mio. kr. i støtte og tilfører minimum det samme til projekterne selv.

De fem projekter er:

 • MIDT – Energistrategi. Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner
 • Strategisk Energiplanlægning i Syddanmark
 • Strategisk Energiplanlægning på Fyn
 • Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen
 • STEPS. Strategisk Tværkommunal EnergiPlanlægning Sjælland

Alle projekterne er tværkommunale, og som det kan ses dækker projekterne en stor del af Danmark og inkluderer forskellige kommuner med forskellige problemstillinger. Projekterne vil løbe til den 1. juli 2015, hvorefter erfaringerne fra projekterne vil blive videreformidlet til resten af Partnerskabet om omstillingen af energien i kommunerne, som KL har indgået med Energistyrelsen netop for at optimere samarbejdet og udbyttet af projekterne. Der vil også blive orienteret om projekterne løbende.

Næste ansøgningsfrist for de resterende puljemidler er den 4. november 2013. Der opfordres til, at kommuner, der ikke har søgt i første runde, søger i anden runde. Det er også muligt at søge igen for projekter, der allerede har fået tilskud, hvis det er angående nye aktiviteter.

Energistyrelsen har udarbejdet et notat, hvori man kan se, hvilke områder der er omfattet af de første projekter. Inden man laver en ansøgning er det en god idé at orientere sig i denne. Man kan også læse mere i Energistyrelsens pressemeddelse.

Partnerskabet arrangerer også konferencen ’Grøn omstilling gennem partnerskaber’ i fællesskab med Carbon 20-projektet og Green Cities. Konferencen afholdes den 15. november i København og kommer til at indeholde forslag til konkrete løsninger, cases og debatter. Derigennem søges der at inspirere til handling og sætte fokus på, hvordan partnerskaber kan bidrage til at reducere og omstille energi. Programmet for dagen forventes at være klart snart.

YDERLIGERE MATERIALE

 • LINK

  Partnerskabet: Omstilling af energien i kommunerne

 • LINK

  Energistyrelsens pressemeddelelse

 • LINK

  Konference: Grøn omstilling gennem partnerskaber