16. september 2013

Kommunerne kan få adgang til forsikringsselskabernes data om vandskader forårsaget af regn

Skadesdata bliver stillet gratis til rådighed for kommunen ved indgåelse af aftale mellem den enkelte kommune og Forsikring & Pension, der skal sikre krav til datasikkerheden.

Forsikring & Pension, der er brancheorganisation for forsikrings- og pensionsselskaberne, har besluttet at rette henvendelse til kommunerne for at tilbyde dem at få viden om forsikringsselskabernes data om vandskader forårsaget af regn.
Baggrunden er bl.a., at en række kommuner har bedt om adgang til denne viden for at styrke deres klimatilpasningsplaner. Henvendelsen rettes i samarbejde med KL.
Skadesdata bliver stillet gratis til rådighed for kommunen ved indgåelse af aftale mellem den enkelte kommune og Forsikring & Pension, der skal sikre krav til datasikkerheden. 

I forbindelse med arbejdet med klimatilpasning i kommunerne kan forsikringsselskabernes skadedata være med til at kvalificere kommunernes analyser. Skadedata kan f.eks. gøre det nemmere at se, om skaderne sker der, hvor vandet kommer op af kloakkerne, og hvilken side af vejen skaderne sker.

For at kommunerne kan få adgang til skadedata, skal der indgås en aftale mellem den enkelte kommune og Forsikring & Pension. Der er vedlagt et udkast til en aftale. Af aftalen fremgår de nærmere betingelser for modtagelsen af skadesdata og krav til datasikkerheden. Der er stor fokus på tavshedspligt og datasikkerhed. Dette skyldes bl.a., at oplysningerne er fortrolige for forsikringsselskaberne i henhold til lov om finansiel virksomhed.

Hvis I ønsker at modtage skadesdata fra selskaberne, skal aftalen udfyldes med de resterende oplysninger (markeret med gult i aftalen) og returneres til de i aftalen angivne kontaktpersoner i Forsikring & Pension. Det er aftalt med KL, at aftalen skal være Forsikring & Pension i hænde senest tirsdag den 24. september 2013. Det skyldes et ønske om at give kommunerne mulighed for at modtage skadesdata senest den 18. oktober 2013, og at forsikringsselskaberne skal have tid til at fremfinde oplysningerne.

Hvis du vil vide mere

Hvis der er eventuelle spørgsmål til ovenstående, så kan flg. personer i Forsikring og Pension kontaktes: Ann-Sofie Leth: ale@forsikringogpension.dk eller tlf. 41 91 90 48 (dog grundet ferie ikke tilstede i uge 39, hvor Louise Vagner – mail: lva@forsikringogpension.dk eller på tlf. 41 91 91 39 kan kontaktes).

 

Se flg. bilag:

 • Brev. Orientering fra Forsikring & Pension
 • Kort over kommuner, der bruger forsikringsskadedata
 • Udkast til aftale mellem kommune og Forsikring og Pension
 • Oversigt over skybrudsdata oplysninger i et excel-ark
 • Vejledning om eventuel anmeldelse til Datatilsynet

Kontaktperson i KL

Bjarke Tveterås Tind

Konsulent

Kontoret for Teknik og Miljø

Tlf. 3370 3302

Mobil: 2913 6610

btt@kl.dk

YDERLIGERE MATERIALE

 • Brev til kommunerne_ale

 • Kommuner der bruger forsikringsskadedata - Danmarkskort

 • Vejledning om eventuel anmeldelse til Datatilsynet

 • Kopi af Skema - skybrudsskadedata

 • Aftale for indsamling af skybrudsdata

 • Aftale for indsamling af skybrudsdata (1)