27. september 2013

KL's høringssvar til udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen

Læs KL's høringssvar vedr. udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen i vedlagte bilag.

Høringssvar findes i PDF herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • KL's høringssvar til udkast til revision af spildevandsbekendtgørelsen