27. september 2013

KL´s høringssvar: Udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv., miljørapport over bekendtgørelsen samt vejledning om indsatsplaner

Høringssvar og bilag findes i PDF i sin fulde længde nederst.

KL hilser bekendtgørelsens afklaring af den uklarhed om udpegning af beskyttede områder, som er opstået ved underkendelsen af vandplanerne, velkommen. Det er dog afgørende, at bekendtgørelsen ikke introducerer ny uklarhed. Sådan uklarhed er konstateret enkelte steder. KL opfordrer derfor til, at kortbilagene gennemgås inden bekendtgørelsen udgives.

Forslaget til vejledning om indsatsplaner giver svar på mange af de spørgsmål, man stiller sig i forbindelse med indsatsplanarbejdet, og der er givet gode eksempler og faktabokse. Vejledningen lægger dog op til væsentlig reduktion af det areal, som dækkes af indsatsplaner. KL mener, at indsatsplaner som udgangspunkt skal dække hele OSD området og ikke kun særlige indsatsområder. Indsatserne bør dog differentieres, så der i indsatsområder er særlige skærpede indsatser. KL finder endvidere at grundvandskortlægningen bør fortsætte efter 2015.

Høringssvaret og bilag findes i hele sin længde som PDF i boksen herunder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • bilag til høringssvar

  • høringssvar til udkast til bekendtgørelse om udpegning og administration af drikkevandsressourcer mv