05. september 2013

International hæder til Københavns klimaplan

Onsdag aften fik Københavns Kommunes klimaplan ’Cities Climate Leadership prisen’. Prisen blev uddelt i London af Siemens og verdens 40 største byer med New Yorks borgmester Michael Bloomberg i spidsen.

København var onsdag aften i London blandt de ti vindere i Siemens og C40’s City Climate Leadership pris. I konkurrence mod byer fra hele verden, bl.a. London, Bangkok og New York, blev Københavns Kommune hyldet for implementeringen af byens ambitiøse klimaplan.

Sidste uge var det Københavns Kommunes klimatilpasningsplan, der blev internationalt hædret med verdens største designpris, Index Award.

Bedre livskvalitet

”Prisen viser, at det ikke kun er Københavns visioner, der anerkendes, men også vores evne til at føre dem ud i livet".

"Hver gang, vi omsætter de grønne planer til konkrete indsatser, der ændrer københavnernes hverdag, hvad enten det er omstilling til biomasse på kraftværkerne eller fjernkøling af bygninger med havvand, så øger det livskvaliteten i København”, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Københavns Kommune vandt i kategorien ”Carbon Measurement & Planning” for byens 2025-klimaplan.

Prisen er en anerkendelse af byens høje ambitionsniveau og kvalifikationer inden for grøn byudvikling og reduktion af CO2.

”København tør tage fat på denne grønne omstilling, mens den økonomiske krise raser. Det tør vi, fordi vi har en tro på, at den grønne omstilling skaber vækst og beskæftigelse både på kort og lang sigt. Og fordi københavnerne har en klar forventning om, at vi skaber grønne løsninger, der bidrager til en højere livskvalitet,” siger teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal (SF).

Global anerkendelse

City Climate Leadership prisen giver global anerkendelse af byer, hvis handlinger på klimaområdet fungerer som inspiration til andre byer i verden.

“C40 og Siemens City Climate Leadership Awards går til byer, som ikke venter på national eller international handling, men selv leder vejen ved at håndtere klimaudfordringerne,” siger formand for C40 og borgmester i New York Michael Bloomberg. 

Fakta

  • I 2009 vedtog en enstemmig Borgerrepræsentation Københavns Klimaplan, hvor hovedambitionen er at gøre København CO2- neutral i 2025.
  • Initiativerne i klimaplanen har allerede bidraget til en reduktion af CO2-udledningen med 21 pct.
  • Planen indeholder 65 konkrete initiativer, der fordeler sig på fire indsatsområder:
  • Energiforbrug: Den eksisterende bygningsmasse skal energioptimeres, nybyggeri skal have et lavt energiforbrug, og der skal installeres solceller og energiteknologi på kommunale bygninger
  • Energiproduktion: Københavners el- og varmeproduktion skal baseres på vind, biomasse, geotermi og affald.
  • Mobilitet: Den grønne mobilitet skal styrkes igennem en videreudvikling af cyklisternes by, kollektiv transport og intelligent trafikstyring.
  • Københavns Kommune som klimavirksomhed: Energiforbruget i den kommunale bygningsmasse skal reduceres, gadebelysningens energiforbrug skal halveres, og køretøjer skal udskiftes til grønnere transportmidler.
  • Se mere på www.cityclimateleadershipawards.com