10. september 2013

07.30 Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde (Lønjusteringsaftalen)

Lønjusteringsaftalen har virkning fra den 1. april 2013. Aftalen gælder for ikke-tjenestemænd og tjenestemænd inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde, der er omfattet af bestemmelserne i tjenestemandsregulativet af 2013 for kommuner, ansat i

1) KL’s forhandlingsområde,

2) selvejende dag- og/eller døgninstitutioner, - dog for Københavns Kommunes vedkommende alle selvejende institutioner m.v. - som kommunen har indgået driftsoverenskomst med og som er omfattet af kommunale overenskomster og

3) fælleskommunale virksomheder.

YDERLIGERE MATERIALE

  • 07 30 Aftale pr 1 april 2013 om lønninger for ansatte inden for Sundhedskartellets forhandlingsområde

  • 07.31 Bilag til Aftale pr. 1. april 2013 om lønninger for ansatte indenfor Sundhedskartellets forhandlingsområde