18. oktober 2013

Valget kommer på menuen

Et utraditionelt samarbejde mellem DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd - KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet og McDonald’s Danmark skal få flere danskere til stemmeboksene ved kommunal- og regionsvalget den 19. november.

Det er en udfordring at få danskerne til at stemme ved kommunal- og regionsvalg. I 2009 var den samlede stemmeprocent på blot 65,8 procent. Det laveste niveau ved et kommunalvalg i Danmark i 35 år.

Derfor står DUF, KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet og McDonald’s Danmark nu klar med et samarbejde, som skal få flere danskere til stemmeurnerne. Samarbejdet er en del af kampagnen ”Tænk dig om før du ikke stemmer”, som har fokus på at få flere til at stemme til kommunal- og regionsvalget den 19. november.

McDonald’s Danmark har hver dag ca. 160.000 gæster i de 87 restauranter rundt om i landet. Med kampagnen får DUF, KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet mulighed for at tale til McDonald’s gæster i alle aldre. Og budskabet er enkelt: Husk at stemme, ellers er der andre, der bestemmer for dig.

Kampagnen bliver til at få øje på. For som led i kampagnen bliver DUF, KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriets opfordring til at huske at stemme ved kommunal- og regionsvalget en integreret del af udsmykningen i alle McDonald’s restauranter op til valget. Derudover vil udvalgte restauranter holde lokale valgarrangementer, og enkelte restauranter vil være stoppested for kommunernes mobile valgsteder.

Kampagnens opfordring til at stemme bliver også integreret på McDonald’s Danmarks Facebookside i perioden 31. oktober til 19. november. Dermed får DUF, KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet en unik adgang til McDonald’s Danmarks flere end 250.000, primært unge, følgere. Samtidig vil opfordringen til at stemme gå ud til McDonald’s ca. 4.200 medarbejdere, hvoraf mange af dem også står over for at skulle stemme for første gang.

Utraditionelt samarbejde

Danske Regioner er glade for at få McDonald’s med om bord på ”Tænk dig om før du ikke stemmer”-kampagnen, og Bent Hansen, der er formand for Danske Regioner, ser frem til samarbejdet med McDonald’s:

”Vi er gået ind i det her samarbejde, fordi vi tror på, at vi kan nå ud til en stor gruppe vælgere. Samtidig ligger det her initiativ i fin forlængelse af den samlede kampagne Danske Regioner gennemfører i samarbejde med KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet, der skal få flere til at huske at stemme den 19. november.”

Også KL glæder sig over samarbejdet:

”Lokaldemokratiet kommer først til sin fulde ret, når borgerne engagerer sig og tager aktiv stilling. Derfor er vi rigtig glade for, at kommunerne nu får mulighed for at placere valgsteder ved udvalgte McDonald’s restauranter rundt om i landet. Vi har brug for at spille på alle tangenter for at nå borgerne i deres hverdag og gøre valget vedkommende for dem. Lokalpolitik har nemlig rigtig stor betydning for borgernes hverdag, så hvorfor ikke tage stilling over maden, i køen eller på farten,” siger Erik Nielsen, der er formand for KL.

Signe Bo, der er formand for DUF, som repræsenterer 600.000 unge i landets frivillige, samfundsengagerende organisationer ser store muligheder i samarbejdet med McDonald’s:

”Vi arbejder for at fremme unges deltagelse i demokratiet. Under halvdelen af de 19-29-årige brugte deres stemmeret til kommunal- og regionsvalget i 2009. Og da vores vaner med hensyn til at stemme fastlægges i de unge år, er det afgørende for fremtidens demokrati, at udviklingen vendes. Hvis vi skal nå de unge med budskabet om, at de skal huske at stemme, er vi nødt til ikke kun at trykke en pjece og lægge den på biblioteket. Sammen med McDonald’s kan vi nå ud med budskabet til unge i hele Danmark både gennem restauranterne og digitalt”.

En aktiv medspiller

Stephen Shillington, der er administrerende direktør hos McDonald’s Danmark, mener, det er oplagt, at McDonald’s involverer sig i kampagnen for at få danskerne i stemmeboksen. Han ser kampagnen som en naturlig del af McDonald’s bidrag til det danske samfund.

”Selvfølgelig skal McDonald’s være en aktiv medspiller i udviklingen af samfundet både lokalt og nationalt. Vi har rigtig mange gæster i alle aldre, men har også mange unge blandt vores gæster, og samtidig er vi en af Danmarks største arbejdspladser for unge, så for os er det oplagt at gå med i kampagnen. Vi bliver både glade og stolte, hvis vi kan bidrage til, at flere danskere vælger at bruge deres stemme.”

Tidligere på året lancerede virksomheden en samfundsbidragsrapport, som stiller skarpt på den betydning McDonald’s har for den danske samfundsøkonomi. Med samarbejdet med DUF, KL, Danske Regioner og Økonomi- og Indenrigsministeriet er der åbnet et nyt kapitel i historien om McDonald’s samfundsengagement, mener Stephen Shillington.

Hos de fem nye samarbejdspartnere ses der nu i spænding frem mod kommunal- og regionsvalget. Alle fem parter håber på, at den fælles kampagne vil få flere danskere i stemmeboksen og på sigt være med til at styrke det lokale demokrati.

Fakta om samarbejdet mellem DUF, KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet og McDonald’s Danmark

  • DUF, KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet og McDonald’s Danmark er gået sammen om en kampagne med budskabet: ”Husk at stemme ellers er der andre, der bestemmer for dig”.
  • Kampagnen er en del af KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriets kampagne ”Tænk dig om før du ikke stemmer”.
  • I perioden 31. oktober til 19. november vil der i alle 87 restauranter være plakater, vinduesstickers og flyers med en opfordring fra DUF, KL, Danske Regioner, Økonomi- og Indenrigsministeriet og McDonald’s Danmark til at ”huske at stemme den 19. november”.
  • Kampagnen bliver en integreret del af McDonald’s Danmarks Facebookside, der har mere end 250.000 følgere.
  • Udvalgte restauranter vil holde lokale valgarrangementer, og enkelte restauranter vil være stoppested for kommunernes mobile valgsteder.
  • Kampagnen vil hver dag i valgperioden nå ud til de ca. 160.000 daglige gæster i de 87 danske restauranter.
  • Kampagnen er upolitisk og indeholder alene en fælles opfordring til at huske at stemme til kommunal- og regionsvalget den 19. november.

 For yderligere informationer kontakt pressekonsulent Line Oxholm Thomsen på tlf.: 3370-3536 eller mail: lnt@kl.dk