28. oktober 2013

Trappemodel skal godkendes i år

Husk at der skal godkendes nye takster for vandafledningsafgifter efter den helt nye trappemodel i år. De skal godkendes af kommunalbestyrelsen inden nytår. Gå derfor allerede nu i dialog med forsyningsselskaberne og få lavet en køreplan.

Virksomheder som vil omfattes af den nye ordning pr. 1. januer 2014 skulle inden 15. oktober tilmelde sig på www.trappetilmelding.dk. Forsyningsselskaberne kan allerede nu trække et register over tilmeldinger og dermed beregne de nye takster. De skal senest fremsætte forslag til nye takster 1. december 2013, men for at kunne nå at få taksterne behandlet i kommunalbestyrelsen, er det vigtigt allerede nu at gå i dialog med forsyningsselskaberne og lave en køreplan.

 

Du kan læse mere om den nye model her:

http://www.naturstyrelsen.dk/Vandet/Vand-i-hverdagen/Spildevand/Trappemodel_spildevand/