21. oktober 2013

Tidsplan for og indhold i de kommunale opgaver vedr. adresseprogrammet efteråret 2013 – forår 2014

De kommunale opgaver i forbindelse med adresseprogrammet under grunddataaftalen strækker sig over perioden efteråret 2013 og frem til udgangen af 2015. Nogle af de kommunale opgaver er nu blevet konkretiseret.

De første opgaver, som skal håndteres i det næste halve års tid, vedrører:

  • aktiviteter, der omfatter en grundlæggende kontrol og rettelser af evt. fejl i BBR’s adresser, herunder af evt. registerfejl i relationen mellem adresser og følgende administrative inddelinger: post, kommune, afstemningsområde og sogn.
  • aktiviteter der knytter sig til etablering af 1. version af de kommunale afstemningsområder i Danmarks Administrative Geografiske Inddelinger (DAGI) og etableringen af en opdateret, retvisende sogneinddeling.

I bilaget nederst på siden er der en mere detaljeret oversigt over opgaverne for perioden efteråret 2013-foråret 2014.

KL har med udsendelse af administrativ information af 26. juni 2013 informeret om indhold, økonomi, forventet kommunalt ressourceforbrug og kommunale opgaver i forbindelse med adresseområdet jf. grunddataaftalen. De kommunale opgaver på adresseområdet og med administrative inddelinger er nu blevet konkretiseret for perioden efterår 2013-forår 2014.

De kommunale opgaver overordnet set

Efterår/vinter 2013: Adresser samt afstemningsområder og sogne

  1. Kvalitetssikring af eksisterende adressebestand
  2. Kvalitetssikring af afstemningsområder
  3. Kvalitetssikring af sogne

Vinter-forår 2014: Vejnavne, supplerende bynavne og afstemningsområder

  1. Rettelser af fejl i vejnavne i BBR, CPR og FOT
  2. Rettelser i supplerende bynavne samt etablering af 2. version af afstemningsområder

Forår 2014 – efterår 2015: Supplerende adresser

  • En nærmere konkretisering af disse opgaver er under udarbejdelse, og der orienteres særskilt om dette på et senere tidspunkt.

Efterår-vinter 2014: Datakonvertering adresseregister:

  • Dataforbedringen omfatter en forberedelse af vejnavne- og adressegrundlaget til det nye adresseregister, herunder den sidste kvalitets- og fuldstændighedskontrol, opretning af evt. rest-data mv., således at alle data maskinelt kan konverteres ind i et nyt register.
  • Dataforbedringen forudsættes altovervejende at kunne gennemføres maskinelt; Den specifikke udpegning af manuelle og maskinelle opgaver skal dog detaljeres nærmere på et senere tidspunkt.

En detaljeret oversigt over kommunale opgaver efteråret 2013-forår 2014

I nedenstående bilag fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gives en mere detaljeret oversigt over de kommunale opgaver, hvilken kommunal forvaltning, der skal involveres, hvilken statslig myndighed, der er ansvarlig for opgaveformuleringen, hvem der forestår udsendelse af materiale til kommunerne m.v.

Hvis du vil vide mere

Hvis du søger mere viden om adresseprogrammet henvises til KL’s hjemmeside på følgende link: http://www.kl.dk/Fagomrader/Teknik-og-miljo/Digital-forvaltning/Den-fallesoffentlige-digitaliseringsstrategi/Grunddataprogrammet/

Her vil du kunne læse om både adresse- og ejendomsdataprogrammet.

Kontaktperson i KL

Tine K. Garbers, KL på TKG@kl.dk eller på telefon 33 70 34 64

YDERLIGERE MATERIALE