09. oktober 2013

Puf, leg og brugerdrevne oplevelser skal få flere unge til at stemme

Kan vi med viden fra forskningen, et kærligt puf, aktiverende leg og brugerdrevne oplevelser få flere unge til at stemme? Det undersøger Silkeborg Kommune.

Af kommunikationschef Hans Mogensen, Silkeborg Kommune.

I forbindelse med byrådsvalget i Silkeborg Kommune d. 19. november 2013 undersøger vi, hvordan vi kan få flere unge til at stemme. I undersøgelsen indgår viden fra valgforskningen, nudging, gamification og involvering af de unge i projektet ’beSTEM i Silkeborg’, som kan følges på Facebook.

Puf,-leg-og-brugerdrevne-oplevelser-skal-f�-flere-unge-til-at-stemme.jpg

Selv om mange lande fortsat er meget misundelige på vores høje valgdeltagelse i Danmark, så havde kommunalvalget i 2009 den laveste valgdeltagelse i 35 år.

I Silkeborg Kommune stemte under halvdelen af de unge under 30 år. Kun ældre over 90 år havde en lavere valgdeltagelse.

Billedet er det samme på landsplan, og det er et demokratisk problem.

Fra forskningen ved vi relativt lidt om, hvad der kan få unge til at stemme, og derfor samarbejder ’BeSTEM i Silkeborg’ med nogle af Danmarks førende valgforskere, professor Kasper Møller Hansen og adjunkt Yosef Bhatti fra Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet.

Formålet med projektet er at få flere unge til at engagere sig i det lokale demokrati. Det er et brugerdrevet projekt, hvor de unge selv er med til at forme projektet og skabe aktiviteterne. Derfor foregår projektet der, hvor de unge er: På uddannelsesstederne, i byrummet og virtuelt.

Projektet ’beSTEM i Silkeborg’ står og falder derfor med, om de unge byder ind og selv driver de fleste aktiviteter. De aktiviteter, som de unge vælger til, får lov at leve. De idéer, som de ikke byder ind på, får lov at dø.

Valgturne, stemmebus og valgboks

Her er nogle eksempler fra projektet:

På alle ungdomsuddannelserne og kortere videregående uddannelser i Silkeborg, på biblioteket og i ungdomskulturhuset gennemføres en valgturne med op mod ti valgarrangementer med politiske dilemmaer og sms-afstemninger. Turnéen kulminerer i et stort FestiValg-arrangement i byens musik- og teaterhus lørdagen før valget. Formålet er at engagere de unge og give dem viden om kommunalpolitik. Fra undersøgelser ved vi, at de unge ikke interesserer sig særlig meget for kommunalpolitik, og hvis de ikke ved noget, hvorfor skulle de så bruge tid på at stemme?

En mobil 'Stemmebus' kører rundt til ungdomsuddannelserne, for blandt andet at gøre opmærksom på, at de unge kan brevstemme. Fra Sverige ved vi, at det har været med til at hæve valgdeltagelsen, og fra danske undersøgelser ved vi, at hvis vi sænker 'omkostningerne' ved at stemme, så vil flere unge stemme. Fra forskningen ved vi desuden, at det er vanedannende at stemme. Derfor gælder det om, at få især førstegangsvælgerne i gang med at stemme, for så er sandsynligheden for, at de også stemmer ved senere valg meget højere.

Stemmeboks

Unge fra Produktionshøjskolen har bygget en sjov ”stemmeboks” - Dreambox - som blandt andet skal bruges ved de unges egne valgarrangementer i kulturhuset og på uddannelsesstederne. I Dreamboxen kan de unge sætte sig i en sofa trykke på en skærm og indspille små videoer, hvor de kan sige deres mening: Hvad drømmer jeg om… eller: ’Hvis jeg var borgmester for en dag, så ville jeg beSTEMME, at…’. Videoerne lægges på Facebooksiden ”beSTEM i Silkeborg” og kan deles med vennerne.

På Facebook kan de unge møde partierne og kandidaterne og sætte sig ind i lokal politik. De unge vil kunne tage en lille test og se, hvem af politikerne, der mener det samme som de unge.

Et kærligt puf hen til valgstedet

Tandlægen gør det. Frisøren gør det. Blodbanken gør det. De bruger nudging, det vil sige et lille kærligt skub i den rigtige retning for at få os til at ændre adfærd, fx at huske vores aftale. Projektet vil derfor lave forsøg med at bruge SMS-remindere for at få flere unge til at stemme.

Det sker med en påmindelse pr. sms: ’Husk at stemme i morgen’, ’Husk at stemme i dag’ og ’Har du stemt? Ellers kan du nå det inden klokken 20.00’. Den sproglige formulering testes hos de unge, og de er også med til at finde den rigtige afsender af budskabet.

Det er ikke nogen nem opgave at hæve valgdeltagelsen. Det er meget svært. Og det klares ikke med et quick fix på tre måneder. Demokratiforståelsen skal bygges op gennem hele skoleforløbet fra børnehaveklassen. Alligevel håber vi, at projektet kan få flere til at stemme.

Samarbejde på tværs

Bag projektet står Ungdomsplatformen - Silkeborg Kommunes udgave af et ungdomsråd - i samarbejde med unge fra ungdomsuddannelserne og ungdomskulturhuset og i partnerskab med kommunen. Projektet er finansieret af kommunen og Dansk Ungdoms Fællesråd har blåstemplet projektet ved at yde InitiativStøtte på 125.000 kr.

I Silkeborg Kommune gennemfører vi som mange andre kommuner desuden aktiviteter, som helt generelt skal få flere borgere til at stemme, og kommunens integrationsråd gør en særlig indsats for at få borgere med anden etnisk oprindelse til at stemme. Det sker blandt andet ved, at integrationsrådet op til valget går ud på udvalgte daginstitutioner for at informere mødre om valget og få mødrene til at opfordre familie og andre i mødrenes netværk til at stemme, fordi mødrene fungerer som rollemodeller.

Om vi lykkes med indsatsen? Det får vi se, når valgresultatet er gjort op.

Artiklen er også bragt på Dansk Kommunikationsforenings hjemmeside.

Yderligere information om Kommunal- og Regionsvalget