16. oktober 2013

Offentliggørelse af ny vejledning i strategisk energiplanlægning i kommunerne

”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser” er den anden vejledning fra Energistyrelsen, der omhandler strategisk energiplanlægning i kommunerne. Vejledningen beskriver processen, herunder identifikation og analyse af handlemuligheder samt opstilling af energiscenarier.

Energistyrelsen udgav i april 2012 den første vejledning, ”Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst" til brug for kommunal strategisk energiplanlægning. Vejledningen omfatter de første trin i strategisk energiplanlægning og beskriver fremgangsmåder for kortlægning på forskellige detaljeringsniveauer og opgiver derudover relevante nøgletal og kilder til data.

Den nye vejledning fortsætter, hvor kortlægningsvejledningen slap. ”Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser” omhandler således de næste trin i strategisk energiplanlægning. Vejledningen vil blive suppleret med konkrete eksempler på analyser af typiske planlægningsspørgsmål.

 

Baggrund

For at understøtte den frivillige strategiske energiplanlægning i kommunerne er der i aftalen af 22. marts 2012 om den danske energipolitik frem til 2020 afsat en pulje på 19 mio. kr. til strategisk energiplanlægning. Planlægningsprojekterne gennemføres i 2014 og 2015. Deadline for anden ansøgningsrunde er den 4. november 2013. Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

YDERLIGERE MATERIALE

  • LINK

    Vejledning i systemændringer og scenarieanalyser