25. oktober 2013

Offentlige ledere og medarbejdere skal lære af hinanden

Regeringen har i dag sammen med KL, Akademikerne, Danske Regioner, FTF og OAO besluttet at oprette et Center for Offentlig Innovation.

Centret skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter på kryds og tværs i hele den offentlige sektor. Og centret vil give medarbejdere og ledere i den offentlige sektor nye og bedre muligheder for at lære af hinanden, kopiere gode idéer og udvikle nye arbejdsmetoder.

Den 20. juni indgik regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked en aftale om syv principper for modernisering af den offentlige sektor – i dag har parterne besluttet den endelige etablering af et nyt innovationscenter.

Center for Offentlig Innovation skal indsamle og sprede viden om innovationsprojekter i hele den offentlige sektor. Det kan være projekter med tillidsbaseret ledelse, medarbejderdreven innovation, velfærdsteknologi, borgerinddragelse eller nye former for arbejdstilrettelæggelse.

Centret skal herudover inspirere medarbejdere i kommuner, regioner og i staten til i højere grad at lære af hinanden og trække på de erfaringer med bedre løsninger i skoler, på plejehjem, i fængsler og på sygehuse, som andre allerede har gjort.

Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager siger:

”Der er mange ildsjæle i den offentlige sektor - mennesker, som ønsker at gøre tingene bedre for patienterne på vores sygehuse, for de ældre på vores plejecentre eller for eleverne i folkeskolen. Derfor er der utallige projekter landet over, hvor man prøver at gøre tingene smartere og bruge ressourcerne mest effektivt".

"Center for Offentlig Innovation skal sørge for, at ildsjælene ikke alle opfinder den dybe tallerken, men at vi i stedet kan bruge eller bygge videre på hinandens succes’er - også når de kommer fra et helt andet fagområde eller fra en kommune i den modsatte ende af landet”.

Formand for Akademikerne, Ingrid Stage, udtaler:

”Vi har aftalt et sæt af principper om samarbejde om modernisering af den offentlige sektor på alle niveauer. Centret er for mig en vigtig brik i at omsætte principperne til konkrete tiltag. Den største ressource i den offentlige sektor er de ansatte - medarbejdere og ledere".

"En professionel tillidsbaseret arbejdskultur, hvor fx styring og kontrol kun gennemføres, hvor det er nødvendigt og kun i tilstrækkeligt omfang, mener jeg kan frigøre ressourcer til gavn for borgere og samfund. Det vil samtidig skabe et bedre arbejdsmiljø for alle offentlige ansatte – medarbejdere og ledere”.    

Formand for Danske Regioners Løn- og Personalepolitiske Udvalg, Jens Stenbæk, udtaler:

”Med etableringen af det nye Center for Offentlig Innovation tager vi første skridt til en mere systematisk vidensdeling om modernisering af den offentlige sektor".

"Vi ser frem til at få mulighed for at dele regionernes gode erfaringer med at nytænke opgaveløsningen og ser også mange muligheder for at drage nytte af andres viden på området”.

Formand for FTF, Bente Sorgenfrey, fortæller:

"Aftalen om en tillidsreform giver medarbejdere og ledere en central rolle i at udvikle den offentlige sektor. Det er godt - og naturligt - for det er dem, der i det daglige har kontakten med borgerne. FTF's undersøgelser viser, at det betaler sig at vise medarbejdere og ledere tillid, så man får udnyttet deres faglighed og idékraft".

"Vi er rigtig glade for aftalen med regeringen og arbejdsgiverne, og det er et vigtigt skridt, at vi nu får et center for offentlig innovation, der kan sprede medarbejdernes mange ideer hurtigere, sådan som FTF længe har arbejdet for".

Formand for KL, Erik Nielsen, udtaler:

”Det er godt, at vi i fælleskab kan gøre en indsats for at finde nye veje til at gennemføre den store omstillingsproces, som kommunerne står midt i. Det giver os mulighed for at tænke nyt, så kommunerne stadig er attraktive arbejdspladser med stærke faglige miljøer".

"Der bliver ikke flere ressourcer i den kommunale sektor – tværtimod – så nytænkning er uomgængelig. Og det er rigtig godt, hvis vi kan gøre det på en mindre bureaukratisk måde baseret på en højere grad af tillid. Det nye innovationscenter er en god platform for at indsamle erfaringer fra de mange spændende innovative tiltag, som kommunerne har fuld gang i.”

Formand for OAO, Flemming Vinther, udtaler:

”Med centret får vi sat turbo på arbejdet med tillidsreformen. Jeg er særlig glad for, at centret også har til opgave at hjælpe de offentlige arbejdspladser, der har svært ved at komme i gang med at sætte innovation, trivsel og tillid på dagsordenen".

"Når vi får medarbejdernes ressourcer og faglighed i spil, får vi mere kvalitet og endnu bedre service til gavn for borgerne og vi får bedre trivsel for medarbejderne”.

Baggrund
  • Center for Offentlig Innovation indgår i regeringens aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2014. Der er på baggrund heraf afsat 28 mio. kr. over tre år (2014-2016) til drift af centeret.
  • Centeret placeres i fysisk tilknytning til KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) og refererer til parterne bag aftalen.
  • Stillingerne i centeret slås op i dag og kan findes her.
  • Læs om de fælles principper for modernisering her.
  • Beskrivelse af Center for Offentlig Innovation vedhæftes som pdf-fil.

Kontakt:
Økonomi- og Indenrigsministeriet, pressemedarbejder, Louise Brændstrup Bech, mobil: 5077-5660

Akademikerne, formand Ingrid Stage, mobil: 5121-2351

Danske Regioner, formand for Løn- og Personalepolitiske udvalg Jens Stenbæk, mobil: 2037-1198

FTF, formand Bente Sorgenfrey, mobil 4045-2645

KL, pressechef Jonas Heltberg, telefon: 3370-3333

OAO, formand Flemming Vinther, mobil 2041-9361

YDERLIGERE MATERIALE

  • PDF

    Principper for samarbejde mellem parter på det offentlige arbejdsmarked