31. oktober 2013

Ny version af den fællesoffentlige standard for Sag

Et vigtigt mål med kommunernes fælles rammearkitektur og øvrige fællesoffentlige tiltag, som fx Grunddata, er at skabe bedre sammenhæng imellem de offentlige it-systemer, og dermed lette det daglige arbejde for de ansatte i det offentlige.

Her spiller standarder en vigtig rolle som et redskab til at binde eksisterende it-systemer sammen. Specifikation af serviceinterface for Sag (Sag-standarden), der gør det muligt at udveksle sager mellem myndighedernes forskellige sagsbærende it-systemer, er nu udgivet i en version 1.2. Revisionen retter op på en række konstaterede uhensigtsmæssigheder i version 1.1 og øger dermed standardens anvendelighed for offentlige myndigheder generelt. Specifikt er standarden nu bedre rustet til at indgå i fundamentet for de vigtige kommende fælleskommunale udbud.

Standarden har været igennem en åben høring fra 1. juli til 14. august 2013, hvor 9 høringspartner indgav høringssvar. Høringssvarene er efterfølgende blevet indarbejdet i den endelige version 1.2 af Sag standarden.

De vigtigste ændringer i den nye version er en synliggørelse af Journalnotat, introduktion af Sagsgenstand og en ny måde at repræsentere relationer på. Den nye måde at repræsentere relationer på, vil også kunne bruges i kommende revisioner af de øvrige standarder, idet det er tænkt som en generel model, som ligeledes vil slå i gennem i de xml-skemaer, der hører til standarden for Sag.

Journalnotat er en kort beskrivelse af de forhold, som har betydning for en sag på en bestemt dato. I den tidligere version af standarden for Sag, var journalnotat beskrevet for implicit, hvilket betød, at det åbnede op for forskellige tolkninger med udvekslingsproblemer til følge. Der er nu stillet et ensartet serviceinterface til rådighed for udveksling af journalnotater. Introduktion af Sagsgenstand i standarden fortæller hvad en given sag drejer sig om. Eksempler på Sagsgenstand er en ejendom, der er genstand i en byggesag eller et geografisk afgrænset område eller adresse, som er genstand i en sag om fredning. Sagsgenstand er en relation på Sag.

Måden at repræsentere relationer på i version 1.2, kommer til udtryk ved hjælp af roller og objekttyper.  I eksemplet med ejendom som Sagsgenstand er rollen ”Byggeri” og objekttypen er ”Ejendom”.

XML-skemaerne til den reviderede Sag standard forventes at blive publiceret snarest.

KL og Digitaliseringsstyrelsen er i dialog om revision af de øvrige Sag- og dokument standarder, som forventes at foregå i fuld åbenhed og med inddragelse af alle relevante interessenter i processen.